Skip to content

CapMan lanseeraa uuden pohjoismaisen hotellikiinteistörahaston

19/12/2019

CapMan Real Estate lehdistötiedote
19.12.2019 klo 8.30

CapMan lanseeraa uuden pohjoismaisen hotellikiinteistörahaston

CapMan lanseeraa CapMan Hotels II -rahaston (”CapMan Hotels II” tai ”Rahasto”) jatkona vuonna 2008 perustetulle hotellikiinteistörahastolle. Uusi Rahasto on rakenteeltaan pitkäaikainen ja jatkuvasti avoin uusille sijoitussitoumuksille. CapMan Hotels II -rahastoon on perustamisvaiheessa kerätty omaa pääomaa 368 miljoonaa euroa ja se hankkii aloitussalkukseen aikaisemman hotellikiinteistörahaston kaikki nykyiset kohteet. CapManin tavoitteena on Rahaston koon merkittävä kasvattaminen lähivuosien aikana.

CapMan Hotels II -rahasto sijoittaa vakaata ja ennustettavaa kassavirtaa tuottaviin hotellikiinteistöihin hajautetusti Pohjoismaissa. Rahasto tavoittelee yli kahdeksan prosentin kokonaisvuosituottoa ja keskimäärin yli viiden prosentin vuotuista kassavirtaa omalle pääomalle. CapMan Hotels II -rahaston aloitussalkkuun kuuluu yhteensä 29 pääosin Suomessa sijaitsevaa hotellikiinteistöä. Salkun vuokrasopimusten keskimääräinen maturiteetti on lähes 18 vuotta ja kohteet on vuokrattu johtaville pohjoismaisille hotellioperaattoreille. Perustamisvaiheessa CapMan Hotels II -rahaston sijoittajat ovat aikaisemman hotellikiinteistörahaston sijoittajia, mukaan lukien CapMan Oyj.  

”CapManin ensimmäinen hotellikiinteistörahasto on kehittynyt hyvin finanssikriisin jälkeen ja sen sijoittajat ovat olleet erittäin kiinnostuneita tuotteesta, joka yhdistää kohteiden vakaan vuokrakassavirran avoimeen ja pitkäaikaiseen rakenteeseen. Aloitussalkun lisäksi CapMan Hotels II -rahasto hakee uusia sijoituskohteita sekä uutta pääomaa. Olemme sijoittaneet hotellikiinteistöihin menestyksellä Suomessa, ja uskomme, että vastaavia kohteita on tarjolla myös laajemmin Pohjoismaissa. Uusi rakenne mahdollistaa myös pitkäaikaisen yhteistyön vuokralaisina toimivien hotellioperaattoreiden kanssa ja soveltuu siten hyvin erityisesti hotellisijoittamiseen”, kommentoi CapMan Real Estaten managing partner Mika Matikainen.

”Vahva kassavirta sekä pidempiaikainen rakenne ovat sijoittajia houkuttelevia ominaisuuksia ja olemme iloisia, että voimme laajentaa tuoteperhettämme tähän suuntaan. Uusi hotellirahasto on herättänyt runsaasti kiinnostusta nykyisten ja uusien sijoittajien keskuudessa ja se tukee loistavasti CapManin strategiaa. Tavoitteenamme on kasvattaa rahaston kokoa merkittävästi”, sanoo CapMan Oyj:n toimitusjohtaja Joakim Frimodig.

Järjestelyn yhteydessä realisoituu rahastosopimusten mukaisia voitonjako-osuustuottoja CapManille. Uusi rahasto kerryttää toimialalle tyypillisiä hallinnointi- ja tuottopalkkiota siihen tehtyjen pääomasitoumusten perusteella.

CapMan Real Estaten pohjoismaisen organisaation palveluksessa on yli 40 sitoutunutta kiinteistösijoitustoiminnan ammattilaista. Hallinnoimme kiinteistötuotteissamme yli 2,5 miljardin euron kiinteistöomaisuutta.

Lisätietoja:
Mika Matikainen, managing partner, CapMan Real Estate -tiimin vetäjä, puh. 040 519 0707

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Tarjoamme laajan kirjon sijoitustuotteita ja palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Nykyiset sijoitusalueemme kattavat kohdeyhtiösijoittamisen, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan, varainhankinnan sekä analyysi-, raportointi- ja varainhoidon palvelut. CapManin palveluksessa on noin 140 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Lontoossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi.