Skip to content

CapMan Oyj:n hallituksen järjestäytymis­kokouksen päätökset

11/03/2020

CapMan Oyj pörssitiedote
11.3.2020 klo 16.45

CapMan Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Andreas Tallberg valittiin CapMan Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi ja Mammu Kaario hallituksen varapuheenjohtajaksi kokouksessa, joka pidettiin tänään CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Hallitus asetti keskuudestaan tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnat, joiden jäseniksi valittiin:

Tarkastusvaliokunta

  • Mammu Kaario (puheenjohtaja)
  • Catarina Fagerholm
  • Peter Ramsay

Palkitsemisvaliokunta

  • Andreas Tallberg (puheenjohtaja)
  • Catarina Fagerholm
  • Eero Heliövaara

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallitus arvioi järjestäytymiskokouksessaan jäsenten riippumattomuutta yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia jäseniä ovat Catarina Fagerholm, Eero Heliövaara, Mammu Kaario, Peter Ramsay ja Andreas Tallberg. Olli Liitola on riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista mutta ei-riippumaton yhtiöstä, koska hän on ollut työsuhteessa konserniyhtiöön viimeisten kolmen vuodenaikana. Johan Hammarén on ei-riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Silvertärnan Ab:sta, jonka hallituksen jäsen hän on, sekä ei-riippumaton yhtiöstä, koska hän on viimeisen kolmen vuoden aikana ollut työsuhteessa konserniyhtiöön. Näin ollen valiokuntien kokoonpanot täyttävät Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 riippumattomuusvaatimukset.

Lisätietoja:
Tiina Halmesmäki, general counsel, puh. 040 590 1043

CAPMAN OYJ

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Tarjoamme laajan kirjon sijoitustuotteita ja palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 3 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Nykyiset sijoitusalueemme kattavat kohdeyhtiösijoittamisen, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan, varainhankinnan sekä analyysi-, raportointi- ja varainhoidon palvelut. CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Allekirjoitimme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) vuonna 2012. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi.