Skip to content

CapMan Oyj:n suunnattu maksuton osakeanti vuoden 2018 osakepalkkio­järjestelmän toteuttamiseksi

12/03/2020

CapMan Oyj pörssitiedote
12.3.2020 klo 14.30

CapMan Oyj:n suunnattu maksuton osakeanti vuoden 2018 osakepalkkiojärjestelmän toteuttamiseksi

CapMan Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus on 12.3.2020 päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista Yhtiön vuoden 2018 osakepalkkiojärjestelmän palkkioiden osakkeina suoritettavan osuuden maksamista varten (”Osakeanti”). Osakeantipäätös perustuu Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 11.3.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Osakeannissa annetaan vastikkeetta yhteensä 2 002 208 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita (”Uudet osakkeet”) osakepalkkiojärjestelmään kuuluville avainhenkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti. Yhtiön hallitus on lisäksi päättänyt, että osakepalkkiojärjestelmän perusteella maksettavat palkkiot suoritetaan osittain rahana, jolla katetaan avainhenkilöille palkkioista aiheutuvia henkilökohtaisia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Uudet osakkeet on tarkoitus rekisteröidä kaupparekisteriin arviolta 16.3.2020, ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet kyseisestä päivästä alkaen. Yhtiön tarkoituksena on hakea Uusien osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta 17.3.2020.

Yhtiö tiedotti 4.2.2020 hallituksen päättäneen lyhentää vuoden 2018 osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksoa vuodella. Lisätietoja osakepalkkiojärjestelmästä löytyy Yhtiön 1.2.2018 ja 4.2.2020 julkistamista pörssitiedotteista sekä Yhtiön verkkosivuilla julkistetusta palkka- ja palkkioselvityksestä 2019.

Uusien osakkeiden rekisteröimisen jälkeen Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 155 963 459 osaketta.

CAPMAN OYJ
Hallitus

Lisätietoja:  
Tiina Halmesmäki, general counsel, puh. 040 590 1043

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Tarjoamme laajan kirjon sijoitustuotteita ja palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 3 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Nykyiset sijoitusalueemme kattavat kohdeyhtiösijoittamisen, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan, varainhankinnan sekä analyysi-, raportointi- ja varainhoidon palvelut. CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Allekirjoitimme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) vuonna 2012. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi.