Skip to content

CapMan Oyj:n 1–6 2020 puolivuosikatsaus

06/08/2020

CapMan Oyj pörssitiedote / H1 2020 puolivuosikatsaus
6.8.2020 klo 8.30

CapMan Oyj:n 1–6 2020 puolivuosikatsaus

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat 1–6 2020:

  • Konsernin liikevaihto oli 20,7 milj. euroa 1.1.–30.6.2020 (22,6 milj. euroa 1.1.–30.6.2019), laskua 9 prosenttia vertailukaudesta.
  • Hallinnointiliiketoiminnan liikevaihto oli 13,7 milj. euroa (12,8 milj. euroa), kasvua 7 prosenttia vertailukaudesta, ja liikevoitto 3,5 milj. euroa (1,7 milj. euroa).
  • Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 7,0 milj. euroa (9,8 milj. euroa), laskua 29 prosenttia vertailukaudesta, ja liikevoitto 3,4 milj. euroa (6,6 milj. euroa).
  • Sijoitustoiminnan liikevoitto oli -5,7 milj. euroa (4,9 milj. euroa) johtuen omien sijoitusten käyvän arvon muutoksesta vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Vuoden toisella neljänneksellä sijoitusten käypien arvojen muutos oli +3,2 milj. euroa (+1,7 milj. euroa).
  • Konsernin liikevoitto oli -1,8 milj. euroa (10,5 milj. euroa).
  • Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake oli -3,2 senttiä (4,3 senttiä).
  • Taloudellisessa murrosvaiheessa oleviin listaamattomiin yrityksiin, niiden kehittämiseen sekä tervehdyttämiseen sijoittava CapMan Special Situations perustettiin uutena sijoitusalueena.
  • Uusi pohjoismaisiin kiinteistökohteisiin sijoittava CapMan Nordic Real Estate III -rahastoon perustettu ja sen tavoitekoko on 500 milj. euroa (katsauskauden jälkeen).
  • Uusi kasvuyrityksiin sijoittava CapMan Growth II -rahasto on perustettu ja sen tavoitekoko on 85 milj. euroa (katsauskauden jälkeen).

Tämä tiedote on tiivistelmä CapManin 1–6 2020 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus taulukkoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla osoitteessa https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/taloudelliset-katsaukset/

 

Toimitusjohtaja Joakim Frimodig:

”Vuoden 2020 ensimmäinen puolisko oli tapahtumarikas sekä CapManin liiketoiminnan että markkinoiden osalta. Olemme viime kuukausina toteuttaneet useita kasvu- ja kehityshankkeita, jotka tukevat valittua strategista suuntaamme ja joiden avulla rakennamme entistäkin vahvempaa CapMania. Hallinnointi- ja palveluliiketoimintamme kehittyy olosuhteisiin nähden hyvin, palkkiotuottoihin perustuva kannattavuus on hyvällä tasolla ja toistuvien palkkioiden merkitys tulonmuodostukselle kasvaa. Sijoitustemme käyvät arvot ovat kehittyneet positiivisesti vuoden toisella neljänneksellä koronaviruspandemian alkukeväällä aiheuttaman laskun jälkeen.

Hallinnointiliiketoimintamme kasvoi 7 prosenttia uusien tuotteiden ja hallinnoitavien rahastojen ansiosta. Hallinnointiliiketoiminnan liikevoitto oli 3,5 miljoonaa euroa, kasvua yli 100 prosenttia vertailukaudesta, johtuen sekä palkkioiden kasvusta että parantuneesta kulutehokkuudesta. Kasvatamme hallinnointiliiketoimintaamme määrätietoisesti ja keräämme tällä hetkellä pääomia useampaan rahastoon. Odotamme kuluvan vuoden aikana kasvua hallinnoitavissa pääomissa sekä hallinnointipalkkioissa viime vuoden vertailukelpoisista tasoista. Markkinatilanne on vaikuttanut sijoittajien valmiuteen tehdä uusia sijoituspäätöksiä ja monet varainhankintaprojektit ovat viivästyneet alkuperäisistä suunnitelmista. Viimeaikainen kehitys antaa kuitenkin viitteitä siitä, että sijoittajien luottamus ja halukkuus tehdä sijoitussitoumuksia on palautumassa.

Olemme katsauskauden jälkeen perustaneet pohjoismaisiin kiinteistöihin sijoittavan CapMan Nordic Real Estate III -rahaston sekä kasvuyrityksiin sijoittavan CapMan Growth II -rahaston Molemmat rahastot ovat jatkoa tiimien aikaisemmille menestyksekkäästi toimiville rahastoille ja niiden kysyntä on ollut vahvaa. NRE III -rahaston tavoitekoko 500 milj. euroa odotetaan saavutettavan kuluvan vuoden aikana, tehden siitä toistaiseksi suurimman rahaston CapManin historiassa. Growth II -rahaston tavoitekoko on 85 milj. euroa, joka odotetaan saavutettavan kuluvan vuoden aikana. Olemme lisäksi toteuttaneet uuden strategisen avauksen perustamalla taloudellisessa murrosvaiheessa oleviin listaamattomiin yrityksiin, niiden kehittämiseen sekä tervehdyttämiseen keskittyvän CapMan Special Situations -sijoitusalueen. Ajankohtainen Special Situations on ensimmäinen vastaaviin tilanteisiin sijoittava paikallinen tiimi Suomessa ja jatkumoa CapManin kasvustrategialle.

Palveluliiketoimintamme liikevaihto laski katsauskaudella 29 prosenttia vertailukaudesta, johtuen pienemmistä transaktiopohjaisista palkkioista kaikilla palvelualueilla vuoden toisella vuosineljänneksellä. Alhaisen transaktioaktiviteetin taustalla oli koronaviruspandemian aiheuttama poikkeuksellinen markkinatilanne. Palveluliiketoiminnan liikevoitto oli 3,4 miljoonaa euroa.

Järjestelemme palveluliiketoimintaamme uudelleen. Kesäkuussa JAM Advisorsin analytiikka- ja raportointikokonaisuus lanseerattiin uutena itsenäisenä palvelukokonaisuutena nimeltä JAY Solutions. JAY Solutions tarjoaa asiakkailleen teknologialähtöistä raportointia, analytiikkaa sekä back office -palveluja. Perustamme samalla uuden CapMan Wealth Services -palveluliiketoiminnan, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen listaamattoman ja listatun markkinan varainhoitopalvelua. Palvelua tarjotaan perheiden sijoitusyhtiöille, pienemmille instituutioille sekä varakkaille yksityishenkilöille, jotka pääsevät näin parhaisiin tuoteratkaisuihin. JAMin tarjoamat varainhoitopalvelut sekä osa Scalan sijoittajille suunnatuista palveluista yhdistyvät uudeksi CapMan Wealth Services -kokonaisuudeksi. Uudelleenjärjestelyn seurauksena Scalan ja JAMin toiminnat lakkaavat nykyisissä muodoissaan ja Scalan ja JAMin brändit poistuvat käytöstä. Jatkossa CapManin palveluliiketoimintaan kuuluu varainhoitopalvelu CapMan Wealth Services, raportointipalvelu JAY Solutions sekä hankintapalvelu CaPS.

Omien sijoitustemme käypien arvojen muutokset muodostavat merkittävän osan CapManin tuloksesta ja niiden vaihtelulla on suuri vaikutus ansaintamalliimme. Raportoimamme käyvät arvot nousivat noin 3,2 miljoonaa euroa vuoden toisella neljänneksellä, kun arvostustasot korjaantuivat ylöspäin turbulentin alkukevään jälkeen. Omien sijoitusten käypien arvojen lasku kuudelta kuukaudelta oli näin ollen 5,3 miljoonaa euroa.

Koronaviruspandemian aiheuttamista häiriöistä huolimatta olemme onnistuneet nykyliiketoimintamme kehittämisessä ja uuden luomisessa. Rakennamme nyt tehdyillä toimenpiteillä pohjaa lähivuosien tuloskasvulle. Likviditeettitilanteemme on hyvä, taseemme on vahva ja tavoitteemme on jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa osakkeenomistajillemme.”

 

Taloudelliset tavoitteet

CapManin tavoitteena on jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa osakkeenomistajilleen.

Hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan yhteenlaskettu kasvutavoite on keskimäärin yli 10 prosenttia vuodessa. Oman pääoman tuottotavoite on keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa. Yhtiön tavoitteena on, että omavaraisuusaste on yli 60 prosenttia.

CapMan pitää näkymäarvion vuodelle 2020 ennallaan

CapMan odottaa saavuttavansa taloudelliset tavoitteet asteittain ja avainluvuissa odotetaan vuositason vaihtelua liiketoiminnan luonne huomioiden. CapMan odottaa hallinnointipalkkioiden sekä palveluista saatavien palkkiotuottojen yhteenlasketun kasvun jatkuvan vuoden 2020 aikana. Tavoitteenamme on Hallinnointi- ja Palveluliiketoimintojen yhteenlasketun kannattavuuden paraneminen ennen voitonjako-osuustuottoja sekä mahdollisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

CapManin hallinnoitavilta rahastoilta saatavilla voitonjako-osuustuotoilla sekä CapManin sijoitusten tuotoilla on merkittävä vaikutus CapManin kokonaistulokseen. Sijoituskohteiden liiketoiminnan kehityksen sekä kohteista irtautumisen lisäksi monet muut sijoituskohteista tai CapManista riippumattomat tekijät vaikuttavat CapManin kokonaissijoitusten käypien arvojen kehitykseen sekä voitonjako-osuustuottojen määrään ja ajoitukseen.

CapManin tavoitteena on pitkän aikavälin tulosparannus, huomioiden kuitenkin liiketoiminnan luonteeseen liittyvät vuositason vaihtelut. Näistä sekä muista yllä kuvatuista syistä CapMan ei anna numeerisia ennusteita vuodelle 2020.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä on kuvattu tämän puolivuosikatsauksen taulukko-osiossa.

 

Avainlukuja

MEUR 1-6/20 1-6/19
Liiketappio (-voitto) -1,8 10,5
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:
Yritysostot 1,1
Lahjoitukset 0,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 1,4
Oikaistu liiketappio (-voitto) -1,8 11,9
Katsauskauden tulos -4,3 8,2
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:
Yritysostot 1,0
Lahjoitukset 0,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 1,3
Oikaistu katsauskauden tulos -4,3 9,5
Osakekohtainen tulos, senttiä -3,2 4,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, senttiä 0,8
Oikaistu osakekohtainen tulos, senttiä -3,2 5,2
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä -3,2 4,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, senttiä 0,9
Oikaistu osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä -3,2 5,2

 

% 30.6.20 30.6.19
Oman pääoman tuotto, % p.a. -7,5 13,6
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, % p.a. -7,5 15,8
Omavaraisuusaste, % 50,3 60,2

 

Tiedotustilaisuus lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille sekä webcast tänään klo 10.00

CapMan esittelee tuloksen klo 10.00 alkavassa analyytikoille, lehdistölle ja institutionaalisille sijoittajille järjestettävässä tiedotustilaisuudessa CapManin Helsingin toimistossa osoitteessa Ludviginkatu 6. Pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisesta osoitteeseen linda.tierala@capman.com. Mikäli teillä on hengitystieinfektion oireita tai epäilette koronavirustartuntaa, älkää osallistuko tilaisuuteen paikan päällä.

Tiedotustilaisuus on lisäksi seurattavissa suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://capman.videosync.fi/2020-q2-results/. Tilaisuuden kieli on englanti. Tilaisuuden taltiointi on saatavilla yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.

 

Helsinki 6.8.2020

 

CAPMAN OYJ
Hallitus

 

Lisätietoja:
Niko Haavisto, talousjohtaja, CapMan Oyj, puh. 050 465 4125

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

 

Liite: CapMan Oyj 1-6 2020 puolivuosikatsaus

 

 

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Tarjoamme laajan kirjon sijoitustuotteita ja palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 3 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Nykyiset sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan, varallisuuden hallinnoinnin, sekä analyysi-, raportointi- ja back office -palvelut. CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Allekirjoitimme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) vuonna 2012. Lue lisää www.capman.com/fi.