Skip to content

CapMan harkitsee uuden joukko­velkakirja­lainan liikkeeseen­laskua ja julkistaa vapaaehtoisen takaisinosto­tarjouksen vuonna 2023 erääntyvästä joukko­velkakirja­lainastaan

20/11/2020

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

CapMan Oyj
Pörssitiedote / Sisäpiiritieto
20.11.2020 klo 10.30

CapMan harkitsee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja julkistaa vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen vuonna 2023 erääntyvästä joukkovelkakirjalainastaan

CapMan Oyj (”CapMan” tai ”Yhtiö”) harkitsee uuden euromääräisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua (”Uusi Joukkovelkakirjalaina”). Uuden Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun on tarkoitus tapahtua lähitulevaisuudessa. Mahdollisen liikkeeseenlaskun lainapääoman enimmäismäärä on 50 miljoonaa euroa.

Yhtiö tiedottaa samanaikaisesti tarjoutuvansa ostamaan sen vuonna 2023 erääntyvän 50 miljoonan euron 4,125 % joukkovelkakirjalainan (ISIN: FI4000315676) lainaosuudet (”Lainaosuudet”) käteistä vastaan 20.11.2020 päivätyssä tarjousmuistiossa (”Tarjousmuistio”) esitettyjen ehtojen mukaisesti (”Takaisinostotarjous”). Tarjousmuistio on saatavilla Takaisinostotarjouksen järjestäjältä.

Takaisinostotarjouksen mukaisesti Yhtiö esittää hyväksyvänsä ostettavaksi Lainaosuudet 30 miljoonaan euroon saakka, mutta pidättää oikeuden harkintansa mukaan hyväksyä tai hylätä takaisinostettavaksi tarjottuja Lainaosuuksia. Täten takaisinostettavaksi hyväksyttyjen Lainaosuuksien lainamäärä voi olla korkeampi tai matalampi kuin 30 miljoonaa euroa.

Takaisinostotarjouksen mukaisesti tarjottujen Lainaosuuksien takaisinoston hyväksymisen edellytyksenä on, rajoituksetta, Uuden Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku (”Uuden Joukkovelkakirjalainan Liikkeeseenlaskuehto”). Lainaosuuksien takaisinostohinta on 1.010 euroa kutakin 1.000 euron nimellismääräistä Lainaosuutta kohti. Takaisinostotarjouksen mukaisesti tarjotuille ja hyväksytyille Lainaosuuksille maksetaan kertyneet ja maksamattomat korot.

Takaisinostotarjouksen tarjousaika päättyy 1.12.2020 klo 16:00 Suomen aikaa. Takaisinostotarjouksen alustava tulos julkistetaan arviolta 2.12.2020 ja Takaisinostotarjouksen lopputulos julkistetaan niin pian kuin mahdollista ja viimeistään 10.12.2020. Edellyttäen, että Uuden Joukkovelkakirjalainan Liikkeeseenlaskuehto täyttyy tai CapMan luopuu siitä, takaisinoston selvityspäivä on viimeistään 15.12.2020.

Lainaosuuden haltijalle (”Haltija”), joka haluaa Takaisinostotarjouksen mukaisen Lainaosuuksiensa käteistä vastaan ostettavaksi tarjoamisen lisäksi merkitä Uuden Joukkovelkakirjalainan lainaosuuksia (”Uudet Lainaosuudet”), voidaan myöntää etusija Uusien Lainaosuuksien allokoinnissa, mikäli Takaisinostotarjous toteutetaan ja Uuden Joukkovelkakirjalainan Liikkeeseenlaskuehto täyttyy tai CapMan luopuu siitä. Tällainen etusija voidaan myöntää Uusien Lainaosuuksien kokonaisnimellismäärän osalta (kyseinen määrä ”Etusijainen Allokaatio”) sellaisten Lainaosuuksien kokonaisnimellismäärään saakka, joiden osalta Haltija on toimittanut pätevän tarjousilmoituksen, jossa pyydetään myös Uusien Lainaosuuksien allokaatiota, alisteisena kuitenkin (i) Yhtiön hyväksynnälle sekä (ii) tarjottujen Lainaosuuksien porrastamiselle pro rata -suhteessa. Tarjousilmoituksessa, jossa pyydetään Etusijaista Allokaatiota, tulee tarjota Lainaosuuksia vähintään 100.000 euron kokonaisnimellismäärästä, jotta Uuden Joukkovelkakirjalainan minimimerkintäehto täyttyy.

Voidakseen saada Etusijaisen Allokaation, Haltijan tulee olla yhteydessä Takaisinostotarjouksen järjestäjään rekisteröidäkseen mielenkiintonsa ja saadakseen yksilöllisen allokaatiotunnuksensa. Tämän jälkeen kyseisen Haltijan tulee tehdä erillinen merkintähakemus Uuden Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun Pääjärjestäjälle (kuten määritelty alla) tämän tavanomaisten uuden liikkeeseenlaskun käytäntöjen mukaisesti.

Yhtiö aikoo käyttää Uudesta Joukkovelkakirjalainasta saamansa varat olemassa olevien velkojensa uudelleenrahoitukseen, mukaan lukien Takaisinostotarjouksessa ostettavaksi hyväksyttyjen Lainaosuuksien takaisinoston rahoittamiseen.

CapManin olemassa oleva 50 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina erääntyy vuonna 2023 ja 40 miljoonan euron pitkäaikainen rahoituslimiitti vuonna 2022. Suunnitellun järjestelyn myötä CapManin lainasalkun maturiteettiprofiili pidentyy merkittävästi”, sanoo CapManin talousjohtaja Niko Haavisto.

OP Yrityspankki Oyj toimii Takaisinostotarjouksen järjestäjänä sekä Tarjouksen tekijän asiamiehenä. Lisätietoja Takaisinostotarjouksesta on saatavilla Takaisinostotarjouksen järjestäjältä.

OP Yrityspankki Oyj toimii Uuden Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä (”Pääjärjestäjä”).

Takaisinostotarjouksen järjestäjä ja Tarjouksen tekijän asiamies:

OP Yrityspankki Oyj
OP Yrityspankki Oyj, Debt Capital Markets
Puhelinnumero: +358 10 252 1668
Yhteyshenkilö: Thomas Ulfstedt
Sähköposti: liabilitymanagement@op.fi

Lisätietoja:

CAPMAN OYJ

Linda Tierala,
Johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Tarjoamme laajan kirjon sijoitustuotteita ja palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 3,5 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Nykyiset sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan, varallisuuden hallinnoinnin, sekä analyysi-, raportointi- ja back office -palvelut. CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Allekirjoitimme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) vuonna 2012. Lue lisää www.capman.com/fi.

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tämä tiedote tai Tarjousmuistio eivät ole CapManin, Takaisinostotarjouksen järjestäjän tai Tarjouksentekijän asiamiehen, Pääjärjestäjän, tai niiden johdon, toimihenkilöiden, työntekijöiden, asiamiesten tai läheisyhteisöjen suositus liittyen Takaisinostotarjoukseen tai suositus Haltijoille Lainaosuuksien tarjoamiseksi Takaisinostotarjouksen yhteydessä tai suositus hankkia Yhtiön mahdollisesti liikkeeseenlaskemaa joukkovelkakirjalainaa. Haltijoiden tulisi kysyä neuvoa omilta vero-, kirjanpito-, sijoitus- ja oikeudellisilta neuvonantajiltaan sekä tehdä itsenäinen päätös omistamiensa Lainaosuuksien tarjoamisesta ostettavaksi Takaisinostotarjouksen perusteella tai Yhtiön mahdollisesti liikkeeseenlaskeman joukkovelkakirjalainan hankkimisesta.

Jakelurajoitukset

Tämän tiedotteen sekä Lainaosuuksien takaisinostotarjouksen jakelu tietyissä maissa on lain mukaan kiellettyä. Takaisinostotarjousta ei tehdä yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa vastaan tämän tiedotteen, tarjousmuistion sekä muita Takaisinostotarjoukseen liittyviä tietoja ja dokumentaatiota ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tämän tiedotteen, tarjousmuistion tai muita tällaisia tietoja tai dokumentaatiota, edellytetään hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta, tarjousmuistiota tai muita tällaisia tietoja tai dokumentaatiota ei saa jakaa tai julkaista valtioissa, joissa tämä merkitsisi kyseisen valtion relevanttien lakien rikkomista tai edellyttäisi lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Japani, Uusi-Seelanti, Singapore ja Etelä-Afrikka. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät ole tarjous Lainaosuuksien myymiseksi tai tarjoamiseksi tai tarjouspyyntö ostaa tai myydä Lainaosuuksia henkilölle missään valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myyminen tai tarjoaminen olisi lainvastaista. CapManilla, Takaisinostotarjouksen järjestäjällä tai Tarjouksentekijän asiamiehellä, tai niiden läheisyhteisöillä ja edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Lainaosuuksiin sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Yhdysvallat

Takaisinostotarjousta ei tehdä, eikä tulla tekemään, suoraan tai välillisesti Yhdysvaltojen postipalvelujen kautta tai millään Yhdysvaltojen osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään Yhdysvaltojen kansallisen arvopaperipörssin kautta Yhdysvalloissa tai kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, ”Yhdysvaltain arvopaperilaki”), nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä) (kukin ”yhdysvaltalainen henkilö”). Edellä sanottu kattaa rajoituksetta faksin, sähköpostin, teleksin, puhelimen, internetin ja muut sähköisen viestinnän muodot. Lainaosuuksia ei saa tarjota ostettavaksi Takaisinostotarjouksen yhteydessä millään edellä mainitulla tavalla tai välineellä Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa, eivätkä niitä saa tarjota ostettavaksi henkilöt, jotka ovat tai asuvat Yhdysvalloissa, eivätkä henkilöt, jotka toimivat yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi. Vastaavasti tämän tiedotteen, tarjousmuistion tai muiden Takaisinostotarjoukseen liittyvien tietojen tai dokumentaation jäljennöksiä ei tulla, eikä saa suoraan eikä välillisesti postittaa tai muutoin lähettää, jakaa tai välittää (mukaan luettuna rajoituksetta säilyttäjien, nominee-edustajien tai trustee-varainhoitajien toimesta) Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin eikä kenellekään Yhdysvalloissa olevalle tai asuvalle henkilölle eikä kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle. Mikä tahansa Takaisinostotarjouksen yhteydessä tehtävä Lainaosuuksia koskeva tarjous, joka on suoraan tai välillisesti seurausta näiden rajoitusten rikkomisesta, on pätemätön, ja mikä tahansa Lainaosuuksia koskeva tarjous, jonka on tehnyt yhdysvaltalainen henkilö, yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi toimiva henkilö, Yhdysvalloissa oleva henkilö tai mikä tahansa sellainen asiamies, fiduciary-varainhoitaja tai muu välittäjä, joka toimii Yhdysvalloista käsin toimeksiantoja antavan päämiehen lukuun ilman omaa harkintavaltaa, on pätemätön eikä sitä hyväksytä.

Jokainen Haltija, joka osallistuu Takaisinostotarjoukseen, vakuuttaa, että ei ole yhdysvaltalainen henkilö, ei ole Yhdysvalloissa oleva henkilö eikä osallistu Takaisinostotarjoukseen Yhdysvalloista, tai että toimii ilman omaa harkintavaltaa päämiehen lukuun, joka ei ole Yhdysvalloissa eikä anna määräystä osallistua Takaisinostotarjoukseen Yhdysvalloista eikä ole yhdysvaltalainen henkilö.

Tässä kappaleessa Yhdysvalloilla tarkoitetaan Amerikan Yhdysvaltoja, sen territorioita ja omistuksia, mitä tahansa Yhdysvaltojen osavaltiota ja Columbian liittopiiriä.

Yhdistynyt kuningaskunta

Tämän tiedotteen, tarjousmuistion tai muiden Takaisinostotarjoukseen liittyvien tietojen tai dokumentaation viestittämistä ei tehdä eikä tällaisia dokumentteja tai materiaaleja ole hyväksytty tai tulla hyväksymään minkään auktorisoidun henkilön toimesta vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain pykälän 21 tarkoituksen mukaisesti. Tätä tiedotetta, tarjousmuistiota tai muita tarjousmateriaaleja liittyen Takaisinostotarjoukseen saa jakaa ja ne on suunnattu yksinomaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) sijoitusalan ammattilaisille, jotka kuuluvat vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005 (”Määräys”) artiklan 19(5) soveltamisalaan, (iii) korkean nettoarvon yhtiöille, (iv) Määräyksen artiklan 43 mukaisille henkilöille, ja (v) muille henkilöille, joille nämä voidaan laillisesti tiedottaa, jotka kuuluvat Määräyksen artiklan 49(2) (a) – (d) kohdan soveltamisalaan (kaikki sellaiset henkilöt, joihin on viitattu yllä kohdissa (i) – (v) yhdessä ”relevantit henkilöt”). Kaikki pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset tällaisten arvopaperien ostamisesta tai muusta hankkimisesta tehdään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen, tarjousmuistion tai näiden sisällön perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Yleistä

Tämä tiedote tai tarjousmuistio eivät muodosta tarjousta ostaa tai tarjouspyyntöä myydä Lainaosuuksia (eikä Haltijoiden Takaisinostotarjouksen yhteydessä tekemiä tarjouksia hyväksytä) olosuhteissa, joissa tällainen tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Niissä valtioissa, joissa arvopaperi-, sijoittajansuoja- tai muu lainsäädäntö edellyttää, että Takaisinostotarjouksen tekee toimiluvan saanut välittäjä, ja Takaisinostotarjouksen järjestäjällä tai millä tahansa tämän lähiyhteisöillä on kyseisessä valtiossa tällainen toimilupa, Takaisinostotarjouksen järjestäjän tai sen läheisyhteisön katsotaan tehneen Takaisinostotarjouksen CapManin puolesta kyseisessä valtiossa.

Edellä tarkoitettujen Yhdysvaltoihin liittyvien vakuutusten lisäksi kunkin Takaisinostotarjoukseen osallistuvan Haltijan katsotaan antavan tietyt vakuutukset myös muiden edellä tarkoitettujen valtioiden osalta ja yleisesti tarjousmuistiossa kuvatun mukaisesti. Takaisinostotarjouksen mukaista Lainaosuutta koskevaa tarjousta ostettavaksi Haltijalta, joka ei pysty antamaan näitä vakuutuksia, ei hyväksytä. CapMan, Takaisinostotarjouksen järjestäjä ja Tarjouksentekijän asiamies pidättävät oikeuden harkintansa mukaan selvittää kunkin Takaisinostotarjouksen mukaisen, Lainaosuuksia koskevan tarjouksen osalta, onko Haltijan antama vakuutus paikkansapitävä, ja mikäli selvitykseen ryhdytään ja CapMan sen johdosta (mistä tahansa syystä) toteaa, että vakuutus ei pidä paikkaansa, tarjousta ei hyväksytä.

Huomautus

                                   

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä CapManin arvopapereita. Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän, Uuden Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua koskevan materiaalin jakelu tietyissä valtioissa on lain mukaan kiellettyä tai sitä on rajoitettu. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Uuden Joukkovelkakirjalainan rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai muutoin Uuden Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa. Mikäli CapMan päättää edetä Uuden Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskussa, Uuteen Joukkovelkakirjalainaan liittyvä tarjousdokumentaatio voidaan ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja tällaisen tarjousdokumentaation haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi lain mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaisia tarjousmateriaaleja tai -dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa missä Uuden Joukkovelkakirjalainan tarjoaminen ei olisi sallittua, eikä tätä tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen Uuden Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä mainituissa valtioissa. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa, tai tarjouspyyntöä ostaa tai myydä, mitään CapManin arvopapereita, kuten Uutta Joukkovelkakirjalainaa, sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myynti tai ostotarjous olisi lainvastainen. CapManilla, Takaisinostotarjouksen järjestäjällä, Tarjouksentekijän asiamiehellä tai Pääjärjestäjällä tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset CapManin arvopapereihin, kuten Uuteen Joukkovelkakirjalainaan, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Uutta Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Uutta Joukkovelkakirjalainaa ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

CapMan ei ole antanut valtuutusta Uuden Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa (kukin ”relevantti valtio”). Uutta Joukkovelkakirjalainaa tarjotaan relevanteissa valtioissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1129 (muutoksineen, ”Esiteasetus”) mukaisen esitteen julkaisemisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla. Vastaavasti henkilön, joka tekee tai aikoo tehdä tarjouksen Uudesta Joukkovelkakirjalainasta kyseisessä relevantissa valtiossa, tulisi tehdä se ainoastaan tilanteissa, joissa CapManille tai Pääjärjestäjälle ei aiheudu Esiteasetuksen mukaista velvollisuutta julkaista esite. Capman tai Pääjärjestäjä eivät ole antaneet valtuutusta, eivätkä anna valtuutusta, tarjouksen tekemiseen rahoituksen välittäjän avulla. Uutta Joukkovelkakirjalainaa ei saa tarjota yleisölle missään relevantissa valtiossa, ellei Uuteen Joukkovelkakirjalainaan liittyvää ostotarjousta voida tehdä yleisölle relevantissa valtiossa osana tarjousta Esiteasetuksen seuraavien poikkeusten nojalla: (i) tarjous on suunnattu yksinomaan Esiteasetuksessa määritellyille kokeneille sijoittajille, (ii) tarjous on suunnattu alle 150 luonnolliselle tai oikeushenkilölle relevanttia valtiota kohti (jotka ovat muita kuin Esiteasetuksessa määriteltyjä kokeneita sijoittajia) tai (iii) muissa olosuhteissa, jotka kuuluvat Esiteasetuksen artiklan 1(4) soveltamisalaan edellyttäen, ettei sellainen tarjous edellytä, että CapMan tai Pääjärjestäjät julkaisisivat esitteen Esiteasetuksen artiklan 3 mukaisesti tai täydentäisivät esitettä Esiteasetuksen artiklan 23 mukaisesti. Tätä säännöstä sovellettaessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle”, liittyen mihinkään arvopaperiin ja missä tahansa relevantissa valtiossa, tarkoittaa viestimistä ja riittävien tietojen antamista tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista millä tahansa tavalla, jotta sijoittaja pystyy harkitsemaan arvopapereiden hankkimista.

Tässä tiedotteessa ja kaikissa Uuden Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseen liittyvissä materiaaleissa esitetyt tiedot ovat suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain, muutoksineen, pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Määräyksen 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirjat voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt joihin on viitattu ”relevantti henkilö”). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.