Skip to content

CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

25/01/2021

CapMan Oyj pörssitiedote
25.1.2021 klo 08.15

CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Hallituksen kokoonpano

CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa 17.3.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tekee ehdotuksensa yksimielisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu yhteensä seitsemästä (7) jäsenestä ja että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

Uudelleenvalittaviksi jäseniksi ehdotetaan:

–       Catarina Fagerholm

–       Johan Hammarén

–       Eero Heliövaara

–       Mammu Kaario

–       Olli Liitola

–       Andreas Tallberg

Uudeksi jäseneksi ehdotetaan:

–     Johan Bygge

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Nykyisistä jäsenistä Peter Ramsay on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä hallituksen jäseneksi. Nimitystoimikunnan saamien tietojen mukaan Johan Hammarénia lukuun ottamatta kaikki ehdotetut jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Johan Hammarén on ei-riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Silvertärnan Ab:sta, jonka hallituksen jäsen hän on, sekä ei-riippumaton yhtiöstä, koska Hammarén on viimeisen kolmen vuoden aikana ollut työsuhteessa konserniyhtiöön.

Uuden jäsenehdokkaan CV on tämän tiedotteen liitteenä.

Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat rahana maksettavat kuukausipalkkiot:

–       Puheenjohtaja: 5 000 euroa kuukaudessa (2020: 5 000 euroa)

–       Varapuheenjohtaja: 4 000 euroa kuukaudessa (2020: 4 000 euroa),

–       Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 4 000 euroa kuukaudessa (2020: 4 000 euroa) siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

–       Jäsen: 3 250 euroa kuukaudessa (2020: 3 250 euroa),

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa edelleen yhtiökokoukselle, että hallituksen kokouksiin ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille kuukausipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 800 euroa kokoukselta (2020: 800 euroa) ja jäsenille 400 euroa kokoukselta (2020: 400 euroa), ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista sekä CapMan Oyj:n hallituksen puheenjohtajasta asiantuntijajäsenenä, joka ei osallistu osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätöksentekoon.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano on Stefan Björkman (Silvertärnan Ab), Mikko Mursula (Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), Ari Tolppanen (Oy Inventiainvest Ab) sekä Mikko Kalervo Laakkonen. CapManin hallituksen puheenjohtaja Andreas Tallberg toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

CAPMAN OYJ

Linda Tierala
Johtaja, viestintä ja IR

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

Liite: CV Johan Bygge

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Tarjoamme laajan kirjon sijoitustuotteita ja palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 3,5 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Nykyiset sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan, varallisuuden hallinnoinnin, sekä analyysi-, raportointi- ja back office -palvelut. CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Allekirjoitimme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) vuonna 2012. Lue lisää www.capman.com/fi.