Skip to content

CapManin vastuullisuuspolitiikka on päivitetty

10/03/2021

EU-tason vastuullisen rahoituksen tiedonantoa koskevan asetuksen (SFDR) voimaantulon myötä olemme päivittäneet vastuullisen sijoittamisen politiikkaamme 10.3.2021. Politiikka kuvailee lähestymistapaamme vastuulliseen sijoittamiseen sekä liiketoimintoihin. Tämä kuvastaa päätöksenteko- ja omistuskäytäntöjä rahastoissamme sekä muussa sijoitus- ja neuvonanto-toiminnassamme. CapMan Oyj on myös konsernitasolla sitoutunut vastuullisuuspolitiikassa kuvattuihin käytäntöihin.

Tärkeimmät päivitykset:

  • Politiikan kieli päivitetty yhdenmukaiseksi SFDR:n kanssa
  • Lisätty yhteisötason sovellettavien vastuullisuusriskien integrointi, joita sovelletaan koko konsernin toiminnoissa
  • Vastuullisen sijoittamisen viitekehys pysyy pääosin ennallaan
  • Palkitseminen-osio (Remuneration) lisätty
  • Tiedonanto ja raportointi (Disclosure and Reporting) päivitetty

Lue lisää vastuullisen sijoittamisen käytännöistämme verkkosivujemme Vastuullisuus-osiosta.

Politiikan lisäksi CapMan on päivittänyt osion sijoitusstrategiasta ja neuvontakohtaisista näkökohdista Haitallisten kestävyystekijöiden huomioinnissa.

CapManilla on tärkeä rooli yhteiskunnassa rahastoihin sijoitetun institutionaalisen pääoman hallinnassa. Tämä pääoma kerätään sijoittajilta, kuten julkisilta ja yksityisiltä eläkerahastoilta, rahastojen rahastoilta, henkivakuutusyhtiöiltä ja säätiöiltä, ​​ja sitä käytetään CapManin hallinnoimien rahastojen hallussa olevien yhtiöiden, kiinteistöjen ja infrastruktuurivarojen hankintaan ja kehittämiseen. CapMan tekee myös itse merkittäviä sijoituksia näihin rahastoihin. Rahastojemme sijoitusten avulla rakennamme menestyviä yrityksiä ja kehitämme kiinteistö- ja infrastruktuurikohteita tehtävämme mukaisesti rakentaa arvoa yhteiskunnan rikastamiseksi.