Skip to content

CapMan Oyj:n 1–3 2021 osavuosikatsaus

29/04/2021

CapMan Oyj pörssitiedote / 1–3 2021 osavuosikatsaus
29.4.2021 klo 8.00

CapMan Oyj:n 1–3 2021 osavuosikatsaus

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat 1–3 2021:

  • Konsernin liikevaihto oli 11,3 milj. euroa 1.1.–31.3.2021 (11,9 milj. euroa 1.1.–31.3.2020), laskua 5 prosenttia vertailukaudesta.
  • Konsernin liikevoitto oli 10,1 milj. euroa (-6,0 milj. euroa).
  • Hallinnointiliiketoiminnan liikevaihto oli 9,0 milj. euroa (7,9 milj. euroa). Liikevoitto oli 2,5 milj. euroa (1,9 milj. euroa). *)
  • Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 2,3 milj. euroa (4,1 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,2 milj. euroa (2,9 milj. euroa). *)
  • Sijoitustoiminnan liikevoitto oli 7,9 milj. euroa (-8,4 milj. euroa).
  • Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake oli 4,7 senttiä (-5,3 senttiä).
  • Hallinnoitavat pääomat olivat 3,9 mrd euroa 31.3.2021 (3,2 mrd euroa).
  • Vuoden 2020 yhteensä 14 sentin/osake varojenjaon ensimmäinen erä, 7 senttiä/osake, maksettiin maaliskuussa ja toinen erä, 7 senttiä/osake maksetaan arviolta syyskuussa.

Tämä tiedote on tiivistelmä CapManin osavuosikatsauksesta kaudelta 1.1.–31.3.2021. Osavuosikatsaus taulukkoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla osoitteessa https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/taloudelliset-katsaukset/ .

*) Vertailukauden luvut on oikaistu vastaamaan raportoitavien segmenttien koostumuksen muutosta 1.1.2021 alkaen.

Toimitusjohtajan kommentti:

”Viime vuosien aikana tehdyt panostukset palkkiotuottojen kasvuun sekä sijoitustoiminnan arvonluontityöhön heijastuvat vuoden 2021 ensimmäisten kuukausien vahvaan tuloskehitykseen. Liikevoitto oli 10 miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 5 senttiä ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Hallinnoitavat pääomat jatkoivat kasvua ja saavuttivat maaliskuun lopussa 3,9 miljardin euron ennätystason. Hallinnoitavat pääomat ovat kasvaneet viimeisen vuoden aikana noin 700 miljoonaa euroa tai noin 20 prosenttia. Odotamme kasvun hallinnoitavissa pääomissa jatkuvan vuonna 2021 useiden käynnissä olevien varainhankintaprojektien ja CapManin laajenevan tuotevalikoiman myötä. Samanaikaisesti CapManin sijoittajapohja monipuolistuu ja kansainvälistyy, mikä luo erinomaiset edellytykset tulevalle kasvulle. Maaliskuun lopussa noin 50 prosenttia hallinnoitavista pääomista tulee Pohjoismaiden ulkopuolelta. Tämä osuus on kasvanut merkittävästi kolmen vuoden takaisesta noin 10 prosentista.

Hallinnointiliiketoiminnan liikevaihto oli 9,0 miljoonaa euroa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, kasvua noin 15 prosenttia vertailukaudesta. Liikevaihto kasvoi uusien hallinnoitavien pääomien ansiosta.  Hallinnointiliiketoiminnan liikevoitto oli 2,5 miljoonaa euroa, kasvua noin 30 prosenttia vertailukaudesta. Liikevoittoa kasvatti palkkiotuottojen vahva kasvu yhdistettynä kulutason hallittuun kehitykseen.

Jäljelle jääneen Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 2,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Uuden segmenttiraportointikäytännön mukaisesti palveluliiketoimintaan kuuluvat hankintapalvelu CaPS sekä raportointi- ja analytiikkapalvelu JAY Solutions. Molemmat liiketoiminta-alueet kehittyivät vahvasti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. CaPSin liikevaihto jatkoi kasvuaan ja toiminta oli hyvin kannattavaa, ja JAY Solutionsin liikevaihto kasvoi merkittävästi.

Tasesijoitustemme käyvät arvot nousivat vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä 8,2 miljoonaa euroa. Tämä heijastaa viime vuosineljännesten aikana vauhdittunutta positiivista kehitystä rahastoissamme, mitä markkinoiden elpyminen tukee. Vertailukaudella käyvät arvot laskivat merkittävästi koronapandemian aiheuttaman markkinahäiriön seurauksena.

Vahva aloitus vuodelle 2021 on jatkumoa viime vuoden viimeisen neljänneksen hyvälle tuloskehitykselle. Palkkiopohjamme on vakaa ja kasvava, ja toistuvat tulovirrat tukevat palkkiotuottoihin perustuvan kannattavuuden kehitystä. Sijoitustoiminnan onnistunut arvonluontityö heijastuu tulokseemme positiivisena käyvän arvon muutoksena. Rahastoissamme on arvonluontityön seurauksena merkittävää voitonjakopotentiaalia. Useassa rahastossa on käynnissä olevia irtautumisprosesseja, jotka toteutuessaan auttavat realisoimaan tätä voitonjakopotentiaalia.

Taseemme on vahva ja likviditeettimme on hyvä. Maaliskuun lopussa omavaraisuusasteemme oli 45 prosenttia ja likvidit varat olivat lähes 50 miljoonaa euroa. CapManin tavoitteena on maksaa vuosittain kasvavaa osinkoa. Vuoden 2021 yhtiökokous päätti jakaa osakkeenomistajille osinkoa ja pääomanpalautusta 14 senttiä per osake. Varojenjako suoritetaan kaksi kertaa vuodessa ja ensimmäinen erä maksettiin maaliskuussa.”

Joakim Frimodig

toimitusjohtaja, CapMan Oyj

Avainlukuja

MEUR 1-3/21 1-3/20
Liikevoitto (-tappio) 10,1 -6,0
Katsauskauden tulos 7,8 -7,4
Osakekohtainen tulos, senttiä 4,8 -5,4
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 4,7 -5,3
% 313.21 31.3.20
Oman pääoman tuotto, % p.a. 29,2 -26,0
Omavaraisuusaste, % 45,5 47,4

Taloudelliset tavoitteet

CapManin tavoitteena on jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa osakkeenomistajilleen.

Hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan yhteenlaskettu kasvutavoite on keskimäärin yli 10 prosenttia vuodessa. Oman pääoman tuottotavoite on keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa. Yhtiön tavoitteena on, että omavaraisuusaste on yli 60 prosenttia.

CapMan pitää näkymäarvion vuodelle 2021 ennallaan

CapMan odottaa saavuttavansa taloudelliset tavoitteet asteittain ja avainluvuissa odotetaan vuositason vaihtelua liiketoiminnan luonne huomioiden. CapMan arvioi hallinnoitavien pääomien kasvavan vuoden 2021 aikana. Tavoitteenamme on Hallinnointi- ja Palveluliiketoimintojen yhteenlasketun kannattavuuden paraneminen. Arviot eivät sisällä mahdollisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

CapManin hallinnoitavilta rahastoilta saatavilla voitonjako-osuustuotoilla sekä CapManin sijoitusten tuotoilla on merkittävä vaikutus CapManin kokonaistulokseen. Sijoituskohteiden liiketoiminnan kehityksen sekä kohteista irtautumisen lisäksi monet muut sijoituskohteista tai CapManista riippumattomat tekijät vaikuttavat CapManin kokonaissijoitusten käypien arvojen kehitykseen sekä voitonjako-osuustuottojen määrään ja ajoitukseen.

CapManin tavoitteena on pitkän aikavälin tulosparannus, huomioiden kuitenkin liiketoiminnan luonteeseen liittyvät vuositason vaihtelut. Näistä sekä muista yllä kuvatuista syistä CapMan ei anna numeerisia ennusteita vuodelle 2021.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä on kuvattu tämän osavuosikatsauksen taulukko-osiossa.

Tiedotustilaisuuden webcast tänään klo 9.00

CapMan esittelee tuloksen klo 9.00 alkavassa tiedotustilaisuudessa, joka on seurattavissa suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://capman.videosync.fi/2021-04-29-q1/. Tilaisuuden kieli on englanti. Tilaisuuden taltiointi on saatavilla yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen. Koronavirustilanteesta johtuen yhtiö ei järjestä tiedotustilaisuutta toimistollaan.

Helsinki 29.4.2021

CAPMAN OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Niko Haavisto, talousjohtaja, CapMan Oyj, puh. 050 465 4125

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

Liite: CapMan Oyj 1-3 2021 osavuosikatsaus

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Tarjoamme laajan kirjon sijoitustuotteita ja palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä lähes neljän miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Nykyiset sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan, varallisuuden hallinnoinnin, sekä analyysi-, raportointi- ja back office -palvelut. CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Allekirjoitimme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) vuonna 2012. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi.