Skip to content

CapMan Buyoutin rahastolle vastuullisuusmittareihin sidottu valmiusluottolimiitti

02/09/2021

CapMan Buyout lehdistötiedote
2.9.2021 klo 9.30

CapMan Buyoutin rahastolle vastuullisuusmittareihin sidottu valmiusluottolimiitti 

CapMan Buyout jatkaa vastuullista toimintaansa sitomalla ympäristötekijöihin, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintoon liittyviä mittareita, eli ESG-mittareita (ESG: environmental, social and governance) osaksi rahastonsa valmiusluottolimiittiä. 

CapMan Buyoutin kestävien arvonluontitavoitteiden mukaisesti CapMan Buyout XI -rahaston valmiusluottolimiitti on sidottu ESG-mittareihin.

Heinäkuusta 2021 alkaen seuraavat kolme rahaston kohdeyhtiöiden toimintaan perustuvaa ESG-mittaria vaikuttavat valmiusluottolimiitin korkoon:

  1. Kasvihuonepäästöjen raportointi asetettujen tavoitteiden mukaisesti
  2. Hallituksen ja johtoryhmän sukupuolijakauma, ja
  3. Hallinnointipolitiikkojen laatiminen, erityisesti korruptionvastaiseen toimintaan liittyen.

Toimenpide on osa strategiaa, jonka myötä rahasto seuraa ESG-mittareita ja saa aikaan muutoksia kehittämällä ESG-asioita sekä riskienhallinnan että liiketoiminnan arvonluonnin näkökulmasta. Kyseessä on ensimmäinen vastaava järjestely CapManilla.

”ESG-mittareihin sidottu limiitti on meille luonnollinen seuraava askel, jonka myötä liiketoimintaamme on aktiivisesti linjassa kestävän arvonluontistrategiamme kanssa pitkällä aikavälillä rahastoissa ja kohdeyhtiöissä. Teemme aktiivisesti yhteistyötä kohdeyhtiöiden johdon kanssa koko omistusaikanamme, mutta myös jo ennen sijoitusta tehtävän arvioinnin sekä irtautumisprosessin aikana tunnistaaksemme ja toteuttaaksemme niitä keinoja, joilla on suurin vaikutus toimintaan ESG-tekijöiden kehittämisen ja arvonluonnin kannalta”, sanoo CapMan Buyoutin managing partner Pia Kåll.

Aktiivinen omistajuus ja kestävä kehitys pitkällä tähtäimellä ovat osa kaikkia CapManin sijoitusstrategioita yhtiön yli 30 vuoden toimintahistorian ajan. CapMan allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet vuonna 2012.

CapMan Buyout on sisällyttänyt ESG-asiat osaksi vuosineljänneksittäin toteutettavaa sijoittajaraportointia vuodesta 2013 asti. Vuonna 2019 CapMan Buyout asetti rahastokohtaiset ESG-tavoitteet, joita seurataan vuosittain toteutettavilla kaikille kohdeyhtiöille suunnatuilla ESG-kyselyillä.

Valmiusluottolimiitin maturiteettia on pidennetty heinäkuulle 2023 ja sen tarjoaa Raiffeisen Bank International AG (RBI) ja Danske Bank. Weil, Gotshal & Manges LLP toimi juridisena neuvonantajana.

Lisätietoja:
Pia Kåll, managing partner, CapMan Buyout, puh. 040 766 4446

CapMan Buyout on osa CapMan-konsernia, joka on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Hallinnoimme yhteensä yli neljän miljardin euron pääomia ja toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Nykyiset sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan, varallisuuden hallinnoinnin, sekä analyysi-, raportointi- ja back office -palvelut. CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Allekirjoitimme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) vuonna 2012. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi.