Skip to content

CapMan Infra ja St1 sopivat yhteistyöstä maalämpölaitosten rakentamiseksi

27/09/2021

CapMan Infra lehdistötiedote
27.9.2021 klo 8.30

CapMan Infra ja St1 sopivat yhteistyöstä maalämpölaitosten rakentamiseksi

CapMan Infra ja St1 ovat sopineet yhteistyöstä maalämpöinvestointien vauhdittamiseksi Suomessa. Osana järjestelyä CapMan Nordic Infrastructure I -rahasto hankkii St1 Lähienergia Oy:n omistaman maalämpölaitosportfolion, ja rahoittaa uusien kestävällä tavalla energiaa tuottavien maalämpölaitosten investointeja maanlaajuisesti.

CapMan Infra ja St1 lanseeraavat kumppanuuden, jossa CapMan Infra rahoittaa St1:n myymiä ja rakentamia uusia maalämpölaitoksia kerrostaloille ja liike- ja julkisille kiinteistöille läpi Suomen. Maalämpöä hyödyntävien kiinteistöjen osuus on kasvanut tasaisesti Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Yhteistyön päämääränä on maalämpöinvestointien vauhdittaminen entisestään, ja lämmityksen päästöjen vähentäminen tarjoamalla maalämpöratkaisuja asiakkaille huolettomalla ja kustannustehokkaalla elinkaarimallilla.

Osana järjestelyä CapMan Infra hankkii St1 Lähienergia Oy:n maalämpölaitosportfolion, joka palvelee n. 130 kiinteistöä ja tuottaa kestävällä tavalla n. 38 GWh lähienergiaa vuodessa. St1 jatkaa laitosten operointia osana sovittua yhteistyötä, ja palvelee nykyasiakkaita kuten aiemmin. Investointiohjelman tavoitteena on vähintään tuplata energiantuotanto vuoteen 2024 mennessä.

”Rakennusten lämmitys aiheuttaa noin 30 % koko Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Maalämpö on uusiutuvaa energiaa, ja alentaa CO2-päästöjä merkittävästi verrattuna esimerkiksi perinteiseen sähkö- ja öljylämmitykseen. On hienoa, että pääsemme mahdollistamaan uusia maalämpöinvestointeja yhteistyössä johtavan pohjoismaisen energiayhtiön kanssa, ja tarjoamaan maalämpöratkaisuja innovatiivisella ja kilpailukykyisellä elinkaarimallilla. Kumppanuus on myös hieno esimerkki yhteistyöstä, jossa CapMan Infra luo lisäarvoa investointien kautta sekä teolliselle kumppanille että loppuasiakkaille”, kertoo CapMan Infran managing partner Ville Poukka.

”St1 ja CapMan Infran kumppanuus hankkeessa on erinomainen osoitus siitä, että St1 on tunnustettu ja luotettava kumppani myös kiinteistökokoluokan maalämpöjärjestelmien toteuttajana. Elinkaarimallilla toteutettavissa hankkeissa ensiarvoisen tärkeää on järjestelmien toimintavarmuus ja häiriötön lämmöntuottaminen asukkaille, kaikissa olosuhteissa. Olemme ylpeitä saadessamme yhdessä olla toteuttamassa kestävällä tavalla tuotettua lämpöä entistä laajemmalle asiakaskunnalle.”, kertoo St1 Oy:n Maasta lämpöä -yksikön johtaja Matti Pentti.

”St1 Lähienergia Oy on laitosten toteuttajana saanut usean vuoden aikana kokemusta, miten suunnitellaan, rakennetaan ja ylläpidetään elinkaaren ajan lämpölaitoksia, jotka ovat sekä energiatehokkaita että toimintavarmoja”, lisää St1 Lähienergia Oy:n toimitusjohtaja Kristian Savela.

Järjestely toteutetaan CapMan Nordic Infrastructure I -rahaston kohdeyhtiö Loviisan Lämmön kautta.

”Järjestelyn myötä Loviisan Lämpö -konserni laajenee uusiin lämpöliiketoimintoihin. Jatkossa pystymme tarjoamaan lämmitysratkaisuja yhteistyössä St1:n kanssa myös kaukolämpöverkkomme ulkopuolella maanlaajuisesti”, sanoo Loviisan Lämmön toimitusjohtaja Mikko Paajanen.

Kaupan arvioidaan toteutuvan kuluvan vuoden aikana tavanomaisten ehtojen täytyttyä.

Lisätietoja:

Pekko Haaksluoto, sijoitusjohtaja, CapMan Infra, p. 040 584 6031

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Tarjoamme laajan kirjon sijoitustuotteita ja palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 4 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Nykyiset sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan, varainhankinnan sekä analyysi-, raportointi- ja varainhoidon palvelut. CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Allekirjoitimme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) vuonna 2012. www.capman.com/fi

St1 Nordic Oy on pohjoismainen energiakonserni, jonka visiona on olla CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Konserni tutkii ja kehittää taloudellisesti kannattavia ja ympäristön kannalta kestäviä energiaratkaisuja. St1 keskittyy polttonesteiden markkinointiin, öljynjalostukseen sekä uusiutuvan energian ratkaisuihin, kuten jätepohjaisiin edistyneisiin etanolipolttonesteisiin ja teolliseen tuulivoimaan. Konsernilla on kaikkiaan 1250 St1- ja Shell-huoltoasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. St1:n pääkonttori on Helsingissä ja sen palveluksessa on yli 1000 henkilöä. www.st1.com