Skip to content

CapMan Oyj:n 1–9 2021 osavuosikatsaus

27/10/2021

CapMan Oyj pörssitiedote / 1–9 2021 osavuosikatsaus
27.10.2021 klo 8.00

CapMan Oyj:n 1–9 2021 osavuosikatsaus

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat 1–9 2021:

  • Konsernin liikevaihto oli 38,1 milj. euroa 1.1.–30.9.2021 (29,6 milj. euroa 1.1.–30.9.2020), kasvua 29 prosenttia.
  • Konsernin liikevoitto oli 32,4 milj. euroa (2,6 milj. euroa).
  • Hallinnointiliiketoiminnan liikevaihto oli 31,9 milj. euroa (22,6 milj. euroa). Liikevoitto oli 10,0 milj. euroa (5,6 milj. euroa).*) Katsauskaudella saadut voitonjako-osuustuotot olivat 2,5 milj. euroa (0,6 milj. euroa).
  • Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 6,2 milj. euroa (6,8 milj. euroa). Liikevoitto oli 3,0 milj. euroa (3,9 milj. euroa). *)
  • Sijoitustoiminnan liikevoitto oli 23,1 milj. euroa (-3,1 milj. euroa).
  • Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake oli 15,8 senttiä (-1,1 senttiä).
  • Hallinnoitavat pääomat olivat 4,3 mrd euroa 30.9.2021, kasvua 760 milj. euroa ja 21 prosenttia viimeisen 12 kuukauden aikana.
  • Katsauskauden jälkeen lokakuussa on kerätty 250 milj. euroa uutta pääomaa.

Tämä tiedote on tiivistelmä CapManin osavuosikatsauksesta kaudelta 1.1.–30.9.2021. Osavuosikatsaus taulukkoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla osoitteessa https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/taloudelliset-katsaukset/ .

*) Vertailukauden luvut on oikaistu vastaamaan raportoitavien segmenttien koostumuksen muutosta 1.1.2021 alkaen.

Toimitusjohtajan kommentti:

”CapManin kasvu ja vahva tuloskehitys jatkuivat vuoden kolmannella neljänneksellä. Tammi-syyskuun 2021 liikevaihto oli 38 miljoonaa euroa, kasvua 29 prosenttia vertailukaudesta. Liikevoitto oli ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana yli 32 miljoonaa euroa verrattuna viime vuoden vastaavan kauden noin 3 miljoonaan euroon. Palkkiotuottoihin perustuva kannattavuus oli ennätystasolla, sijoitusten käyvät arvot jatkoivat positiivista kehitystään ja voitonjako-osuustuottojen merkitys tulonmuodostuksessa on kasvamassa.

Hallinnoitavat pääomat olivat syyskuun 2021 lopussa 4,3 miljardia euroa. Hallinnoitavat pääomat kasvoivat yli 760 miljoonaa euroa, eli yli 21 prosenttia viimeisen 12 kuukauden aikana. Varainhankinta uusimpiin rahastoihimme etenee hyvin. Olemme katsauskauden jälkeen keränneet noin 250 miljoonaa euroa uusiin Residential- ja Credit-rahastoihimme sekä CapMan Wealth Servicen uuteen sijoitusohjelmaan. Odotamme kasvun hallinnoitavissa pääomissa jatkuvan vahvana seuraavan 12 kuukauden aikana.

Usean rahaston onnistuneen arvonluontityön ja käynnissä olevien irtautumisprosessien seurauksena rahastoissamme on merkittävää voitonjakopotentiaalia. Saimme vuoden kolmannella neljänneksellä voitonjako-osuustuottoja CapMan Mezzanine V -rahastosta ja odotamme useamman rahaston siirtyvän voitonjakoon seuraavan kuuden kuukauden aikana.

Hallinnointiliiketoiminnan liikevaihto oli 32 miljoonaa euroa vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana, kasvua 41 prosenttia vertailukaudesta. Liikevaihto kasvoi uusien hallinnoitavien pääomien ja voitonjako-osuustuottojen ansiosta. Hallinnointiliiketoiminnan liikevoitto oli 10 miljoonaa euroa, kasvua 77 prosenttia vertailukaudesta. Liikevoittoa kasvatti tuottojen merkittävä kasvu yhdistettynä kulutason hallittuun kehitykseen.

Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 6 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3 miljoonaa euroa vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana. Palveluliiketoimintaan kuuluvat hankintapalvelu CaPS sekä raportointi- ja analytiikkapalvelu JAY Solutions, jotka molemmat kehittyivät vahvasti. CaPSin liikevaihto jatkoi kasvuaan ja kansainvälistyvä toiminta oli hyvin kannattavaa. JAY Solutionsin liiketoiminta kasvoi ja kehittyi vahvasti erityisesti uusien asiakkuuksien, sekä B2B -liiketoiminnan kasvun myötä.

Tasesijoitustemme käyvät arvot nousivat vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana 24 miljoonaa euroa. Arvonnoususta huomattava osuus perustuu toteutuneisiin transaktioihin. Positiivinen kehitys on laajamittaista ja koskee kaikkia aktiivisia strategioitamme. Vertailukaudella käyvät arvot laskivat koronapandemian aiheuttaman markkinahäiriön seurauksena.

Olemme vahvistaneet sitoutumistamme vastuullisuuteen kuluneen vuoden aikana. CapMan on palkannut ensimmäisen ESG-johtajansa jatkamaan CapMan-konsernin prosessien ja ESG-tavoitteiden kehittämistä. CapMan Buyout XI -rahaston valmiusluottolimiitti on sidottu rahaston kestävää kehitystä kuvaaviin ESG-mittareihin. Kyseessä on ensimmäinen vastaava järjestely CapManilla.

Taseemme ja likviditeettimme ovat vahvat. Syyskuun lopussa omavaraisuusasteemme oli yli 50 prosenttia ja likvidit varat olivat lähes 60 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 yhtiökokous päätti jakaa osakkeenomistajille osinkoa ja pääomanpalautusta 14 senttiä per osake. Varojenjako suoritettiin kahdessa erässä maaliskuussa ja syyskuussa. CapManin tavoitteena on maksaa vuosittain kasvavaa osinkoa. Viimeaikainen tuloskehitys sekä kasvuodotukset tukevat tätä tavoitetta.”

Joakim Frimodig

toimitusjohtaja, CapMan Oyj

 

 

Avainlukuja

MEUR 1-9/21 1-9/20
     
Liikevoitto 32,4 2,6
Katsauskauden tulos 26,0 -0,9
     
Osakekohtainen tulos, senttiä 16,2 -1,1
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 15,8 -1,1

 

 

% 30.9.21 30.9.20
     
Oman pääoman tuotto, % p.a. 29,9 -1,1
Omavaraisuusaste, % 51,0 52,0

 

Taloudelliset tavoitteet

CapManin tavoitteena on jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa osakkeenomistajilleen.

Hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan yhteenlaskettu kasvutavoite on keskimäärin yli 10 prosenttia vuodessa. Oman pääoman tuottotavoite on keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa. Yhtiön tavoitteena on, että omavaraisuusaste on yli 60 prosenttia.

 

CapMan pitää näkymäarvion vuodelle 2021 ennallaan

CapMan odottaa saavuttavansa taloudelliset tavoitteet asteittain ja avainluvuissa odotetaan vuositason vaihtelua liiketoiminnan luonne huomioiden. CapMan arvioi hallinnoitavien pääomien kasvavan vuoden 2021 aikana. Tavoitteenamme on Hallinnointi- ja Palveluliiketoimintojen yhteenlasketun kannattavuuden paraneminen. Arviot eivät sisällä mahdollisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

CapManin hallinnoitavilta rahastoilta saatavilla voitonjako-osuustuotoilla sekä CapManin sijoitusten tuotoilla on merkittävä vaikutus CapManin kokonaistulokseen. Sijoituskohteiden liiketoiminnan kehityksen sekä kohteista irtautumisen lisäksi monet muut sijoituskohteista tai CapManista riippumattomat tekijät vaikuttavat CapManin kokonaissijoitusten käypien arvojen kehitykseen sekä voitonjako-osuustuottojen määrään ja ajoitukseen.

CapManin tavoitteena on pitkän aikavälin tulosparannus, huomioiden kuitenkin liiketoiminnan luonteeseen liittyvät vuositason vaihtelut. Näistä sekä muista yllä kuvatuista syistä CapMan ei anna numeerisia ennusteita vuodelle 2021.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä on kuvattu tämän osavuosikatsauksen taulukko-osiossa.

 

Tiedotustilaisuuden webcast tänään klo 9.30

CapMan esittelee tuloksen klo 9.30 alkavassa tiedotustilaisuudessa, joka on seurattavissa suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://capman.videosync.fi/2021-10-27-q3/register. Tilaisuuden kieli on englanti. Tilaisuuden taltiointi on saatavilla yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen. Koronavirustilanteesta johtuen yhtiö ei järjestä tiedotustilaisuutta toimistollaan.

 

 

Helsinki 27.10.2021

 

CAPMAN OYJ
Hallitus

 

Lisätietoja:
Niko Haavisto, talousjohtaja, CapMan Oyj, puh. 050 465 4125

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

 

Liite: CapMan Oyj 1-9 2021 osavuosikatsaus

 

 

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Tarjoamme laajan kirjon sijoitustuotteita ja palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli neljän miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Nykyiset sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan, varallisuuden hallinnoinnin, sekä analyysi-, raportointi- ja back office -palvelut. CapManin palveluksessa on noin 160 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Allekirjoitimme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) vuonna 2012. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi.