Skip to content

CapMan sitoutuu hiilineutraaliuteen

03/02/2022

CapMan-konsernin lehdistötiedote
3.2.2022 klo 8:30

CapMan sitoutuu hiilineutraaliuteen

CapMan vauhdittaa vastuullista johtamistaan asettamalla ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan kytkettyjä tavoitteita. Osana tätä aloitetta CapMan on sitoutunut tieteeseen perustuvia päästövähennystavoitteita edistävään Science Based Targets initiative (SBTi) -aloitteeseen. Aloite velvoittaa asettamaan tavoitteellisia kasvihuonepäästöjen vähennystavoitteita, joiden avulla CapMan sekä sen kohdeyhtiöt ja kiinteistöt etenevät kohti hiilineutraaliutta.

CapMania ohjaa missiomme rakentaa arvoa menestyvän yhteiskunnan eduksi. Kokonaisvaikutuksemme on merkittävä: Kohdeyhtiömme työllistävät yhteensä 13 000 henkilöä, ja yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on 2,2 miljardia euroa. Hallinnoimme myös kiinteistöjä, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 1 300 000 neliötä. Hallinnoimamme pääomat ovat yli 4,5 miljardia euroa.

”Olemme hyvin ylpeitä siitä, että vastuullisuus on sijoitusstrategioidemme, kohdeyhtiöidemme ja sijoittajiemme keskiössä. Uskomme, että vastuullisuus korreloi suoraan vahvan tuloksentekokyvyn kanssa. Tämä yhteys saa myös laajasti tukea kansainvälisestä tutkimuksesta. Aktiivisena omistajana voimme käynnistää muutoksen, joka johtaa kokonaisuutena katsoen merkittäviin ilmastotoimiin ja monimuotoisimpiin yhteisöihin ja tällä on puolestaan hyvin positiivinen vaikutus niin Pohjoismaissa kuin myös alueen ulkopuolella. Pääomasijoittajana olemme ihanteellisessa asemassa voidessamme yhdessä kohdeyhtiöidemme ja kiinteistöjemme sidosryhmien kanssa hyödyntää mahdollisuuksia, toteuttaa muutoksia ja tehdä työtä tulevien sukupolvien hyväksi”, sanoo CapManin toimitusjohtaja Joakim Frimodig.

CapMan sitoutuu SBT-tavoitteisiin pääomasijoittajan roolissa ja asettaa näin sijoituksensa tieteeseen perustuvalle polulle kohti hiilineutraaliutta. SBT-tavoitteet ovat lyhyen ja pitkän aikavälin kasvihuonepäästöjen vähennystavoitteita, jotka perustuvat riippumattomiin tutkimustuloksiin. Tavoitteiden avulla yrityksen päästöt voidaan saada Pariisin ilmastosopimuksen vaatimalle tasolle. Suunnitelman vahvistaa Science Based Targets initiative -aloite, ja siihen kuuluu vaiheittainen prosessi tavoitteiden saavuttamiseksi määritellyllä aikavälillä. Sitoumus on osa CapManin järjestelmällistä pyrkimystä ilmastonmuutoksen hillintään.

”SBT-tavoitteiden asettamista ja niiden vahvistamista Science Based Target initiativen toimesta pidetään parhaana käytäntönä. Lyhyen (n. viisi vuotta) ja pitkän aikavälin (n. 10 vuotta) tavoitteiden avulla lisäämme ymmärrystämme siitä, mitä meidän tulisi tehdä päästäksemme hiilineutraaliuuteen hyvissä ajoin ennen EU:n vuoden 2050 tavoitetta. Tätä aloitetta edistäen asetamme kohdeyhtiömme ja kiinteistökohteidemme kurssin kohti hiilineutraaliutta, joka myös sitä kautta vie sidosryhmiämme kohti hiilineutraalimpaa yhteiskuntaa”, sanoo CapManin ESG-johtaja Anna Olsson.

Sen lisäksi, että olemme sitoutuneet ilmastonmuutoksen hillintään, pyrimme myös luomaan vahvoja ja monimuotoisia yhtiöitä sekä toimimaan läpinäkyvästi ja vastuullisesti pitämällä työntekijöiden tyytyväisyyden korkealla niin kohdeyhtiössämme kuin CapMan-konsernissakin. Pyrimme myös kohti tasa-arvoista edustusta asettamalla tavoitteita kohdeyhtiöidemme hallitusten ja johtoryhmien nimityksille sekä kehittämällä CapManin sisäisiä käytäntöjä ja prosesseja monimuotoisuuden ja osallistamisen lisäämiseksi. Lisäksi edistämme kestävyystavoitteiden sisällyttämistä kohdeyhtiöidemme johdon palkitsemiseen ja kehitämme CapManin palkitsemisjärjestelmää siten, että ESG-tavoitteet on huomioitu.

Voidaksemme seurata ja osoittaa etenemistämme kohti pitkän aikavälin tavoitteita, asetamme vuotuisia kasvihuonepäästövähennystavoitteita sekä työtyytyväisyyden ja monimuotoisuuden parannustavoitteita. Raportoimme vuositasolla saavutuksistamme jokaisen tavoitteen osalta.

”Haluamme olla mukana rakentamassa yrityksiä, joista voimme olla ylpeitä ja joissa työskentely herättää ylpeyttä myös niiden työntekijöissä. Asetamme selkeitä kehitystavoitteita, ja kytkemällä kestävän kehityksen tavoitteet johdon palkitsemiseen, otamme yritysvastuun keskeiseksi osaksi suunnitelmiamme”, Olsson kiteyttää.

Lue lisää CapManin ESG-tavoitteista täältä: https://www.capman.com/fi/company/sustainability/kestavyysstrategia-ja-tavoitteet/

Lisätietoja:
Joakim Frimodig, toimitusjohtaja, CapMan Oyj 050 529 0665

About CapMan

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Tarjoamme laajan kirjon sijoitustuotteita ja palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 4,5 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla, jossa sijoitusalueemme kattavat kohdeyhtiösijoittamisen, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Sijoitusalueita johtavat paikallisesti erikoistuneet tiimimme. Tarjoamme varainhoitoratkaisuja sekä hankintapalvelua ja analyysi-, raportointi ja back office -palvelua. CapManin palveluksessa on noin 160 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Allekirjoitimme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) vuonna 2012. www.capman.com/fi.

Mikä on Science Based Targets?

”Science Based Targets initiative” (SBTi) on CDP:n (the Carbon Disclosure Project), YK:n yritysvastuualoitteen (UN Global Compact), maailman luonnonvarainstituutin WRI:n (World Resources Institute) ja luonnonsuojelujärjestö WWF:n (World Wide Fund for Nature) yhteinen aloite. Aloite edistää yksityisen sektorin tavoitteellisia ilmastotoimia auttamalla yrityksiä asettamaan tieteeseen perustuvia päästövähennystavoitteita. SBT laskee yrityksille, kuinka paljon ja miten nopeasti niiden kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä ilmastonmuutoksen pahimpien vaikutusten ehkäisemiseksi. Aloite kannustaa johtajia ja yrityksiä asettamaan ilmastoneutraaliustavoitteita, joiden avulla ilmaston lämpeneminen voidaan pysäyttää 1,5 asteeseen. Tätä lämpötilan nousua pidetään yleisesti rajana, jonka kohdalla muutokset maailman ilmastossa pysyvät edelleen kestävällä tasolla. CapManin omat ohjeet perustuvat SBTi:n pääomasijoitusyhtiöille räätälöityihin ohjeisiin.