Skip to content

CapManin hallitus päätti uudesta sijoitukseen perustuvasta pitkän aikavälin kannustinohjelmasta ja vuoden 2020 kannustinohjelman osittaisesta maksusta

16/03/2022

CapMan Oyj pörssitiedote
16.3.2022 klo 16.10

CapManin hallitus päätti uudesta sijoitukseen perustuvasta pitkän aikavälin kannustinohjelmasta ja vuoden 2020 kannustinohjelman osittaisesta maksusta 

CapMan Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta osakepalkkio-ohjelmasta 2022–2025 konsernin johdolle ja tietyille avainhenkilöille. Osallistujat sitoutuvat yhtiön omistaja-arvon kehitykseen sijoittamalla merkittävän summan yhtiön osakkeisiin, mikä on edellytys ohjelmaan osallistumiselle. Lisäksi uuden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhtenäistää palkitsemista CapManin kestävyysagendan mukaisesti, sitouttaa ohjelman osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistamiseen, ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Uudessa järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka alkavat 1.4.2022 ja päättyvät vastaavasti 31.3.2023, 31.3.2024 ja 31.3.2025. Osallistujat voivat ansaita jokaiselta ansaintajaksolta suoritusperusteisen palkkion sekä omaan sijoitukseen suhteutetun palkkion jaksolta 2022–2025.

Palkkion saaminen järjestelmästä edellyttää, että osallistuja kohdentaa ohjelmaan hankkimiaan tai ennestään omistamiaan yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän. Suoritusperusteisen palkkion määrä perustuu yhtiön osakkeen kokonaistuottoon (TSR), kestävään kehitykseen liittyvien tavoitteiden saavuttamiseen ja osallistujan työ- tai toimisuhteeseen palkkion maksuhetkellä. Yhtiön hallitus asettaa kestävään kehitykseen liittyvät tavoitteet maaliskuun 2023 loppuun mennessä.

Ohjelmasta kertyvä palkkio maksetaan yhtiön osakkeina vuonna 2024, 2025 ja 2026. Hallitus päättää annetaanko palkkiona uusia osakkeita vai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa osakkeille asetetun rajoitusjakson aikana. Rajoitusjaksot päättyvät huhtikuussa 2025, 2026 ja 2027.

Ohjelman kohderyhmään kuuluu noin 20 henkilöä, mukaan lukien CapManin johtoryhmän jäsenet. Ansaintajaksojen perusteella maksettavat palkkiot ovat enintään noin 4,5 miljoonaa CapMan Oyj:n osaketta, mikä vastaa alle 3,0 prosentin laimennusvaikutusta.

Pääsääntöisesti osallistujan on omistettava vähintään 25 prosenttia järjestelmän perusteella annetuista osakkeista, kunnes osallistujan osakeomistus yhtiössä vastaa hänen kiinteän bruttovuosipalkkansa määrää ja niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniin kuuluvaan yhtiöön jatkuu.

Edesauttaakseen osallistujien sijoitusta uuteen ohjelmaan CapMan Oyj:n hallitus on päättänyt aikaistaa osittain palkkion maksua vuoden 2020 osakepalkkio-ohjelmasta. Maksu toteutetaan ohjelman ehtojen mukaisen, 13.4.2022 päättyvän, TSR-tarkasteluajanjakson jälkeen. Palkkio-osakkeiden lukumäärä riippuu TSR:stä 13.4.2022 mutta on kuitenkin enintään 2,9 miljoonaa kappaletta. Palkkiona maksettavien osakkeiden edelleenluovuttamista rajoitetaan huhtikuun 2024 loppuun saakka. Aikaistetusta maksusta huolimatta ohjelma on muilta osin voimassa alkuperäisten ehtojen mukaisesti 31.3.2023 päättyvän ansaintajakson loppuun saakka. Suunnattu anti osakepalkkion maksamiseksi toteutetaan vuoden 2022 yhtiökokouksen hyväksymää voimassa olevaa osakeantivaltuutusta.

CapMan Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Andreas Tallberg: ”CapMan on viime vuosien aikana osoittanut vahvaa kasvua ja saavuttanut strategisia tavoitteitaan. Kasvustrategian mukaisesti yhtiö on toteuttanut useita keskeisiä rekrytointeja ja tämän uuden osakepalkkio-ohjelman avulla avainhenkilöt sitoutetaan yhtiöön. Yhtiö on myös edistänyt kestävyysstrategiaansa. Kestävyyteen liittyvien tavoitteiden sisällyttäminen pitkän aikavälin kannustinohjelmaan yhtenäistää palkitsemisen CapManin yleisten kestävyystavoitteiden mukaisesti.”

CAPMAN OYJ
Hallitus

Lisätietoja: 
Andreas Tallberg, hallituksen puheenjohtaja, CapMan Oyj, puh. 040 700 2252

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 4,5 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Olemme sitoutuneita asettamaan tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan sekä analyysi-, raportointi- ja back office -palvelut. CapManin palveluksessa on noin 160 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien.