Skip to content

2023 erääntyvän joukkovelkakirjalainan vapaaehtoisen lunastuksen lunastusehto on täyttynyt

13/04/2022

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

2023 erääntyvän joukkovelkakirjalainan vapaaehtoisen lunastuksen lunastusehto on täyttynyt

CapMan Oyj Pörssitiedote
13.4.2022 klo 11.15

CapMan Oyj (”CapMan” tai ”Yhtiö”) tiedotti 4.4.2022, että se aikoo lunastaa täysimääräisesti olemassa olevan vakuudettoman kiinteäkorkoisen vuonna 2023 erääntyvän joukkovelkakirjalainansa (ISIN: FI4000315676) (”Olemassa Oleva Joukkovelkakirjalaina”).  Yhtiö tiedotti 6.4.2022 päätöksestään laskea liikkeeseen 40 miljoonan euron kestävyystavoitteisiin sidottu joukkovelkakirjalaina (”Joukkovelkakirjalaina”). Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku tapahtui tänään 13.4.2022.

Yhtiön Olemassa Olevien Velkakirjojen vapaaehtoinen täysimääräinen lunastus on ollut ehdollinen onnistuneelle Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskulle ja sille, että Yhtiö vastaanottaa Joukkovelkakirjalainan tuotot. Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun nyt tapahduttua Yhtiö tiedottaa, että lunastusehto on täyttynyt ja se tulee 27.4.2022 maksamaan Olemassa Olevien Velkakirjojen haltijoille lunastushinnan, joka vastaa jokaiselle velkakirjalle 101.031 prosenttia sen nimellismäärästä, sekä lunastettavalle nimellismäärälle kertyneen ja maksamattoman koron Olemassa Olevien Velkakirjojen ehtojen mukaisesti.

OP Yrityspankki Oyj toimi Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä (”Pääjärjestäjä”) ja yksinomaisena neuvonantajana kestävyystavoitteisiin sidotun rahoituksen viitekehykseen liittyen.

Lisätietoja:

CAPMAN OYJ

Linda Tierala
Johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

Tietoa CapManista

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 4,5 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Olemme sitoutuneita asettamaan tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan sekä analyysi-, raportointi- ja back office -palvelut. CapManin palveluksessa on noin 160 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien.

Huomautus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä CapManin arvopapereita. Tämän tiedotteen jakelua voi tietyissä valtioissa olla lailla rajoitettu. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Joukkovelkakirjalainan rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai muutoin Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa.

Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Joukkovelkakirjalainaa ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain Arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä), paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act, muutoksineen) pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirjat voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt, joihin on viitattu ”relevantti henkilö”).