Skip to content

CapMan julkistaa kestävyystavoitteisiin sidotun rahoituksen viitekehyksen (Sustainability-Linked Finance Framework)

04/04/2022

CapMan lehdistötiedote
4.4.2022 klo 11.10

CapMan julkistaa kestävyystavoitteisiin sidotun rahoituksen viitekehyksen (Sustainability-Linked Finance Framework)

CapMan on laatinut kestävyystavoitteisiin sidotun rahoituksen viitekehyksen, jonka puitteissa se voi laskea liikkeeseen kestävyystavoitteisiin sidottuja arvopapereita, kuten joukkovelkakirjalainoja. Viitekehyksen kautta CapMan pyrkii osallistumaan ilmastonmuutoksen torjuntaan ja kestävään kehitykseen liittyvien merkittävien haasteiden ratkaisemiseen ja laatimaan rungon kestävyyteen liittyvien piirteiden integroimiseksi osaksi yhtiön rahoitusta.

Asettamiensa kestävyystavoitteiden kautta CapMan on sitoutunut Science Based Targets -aloitteen (SBTi) nollahiilisyysstandardiin (Net-Zero Standard) auttaakseen portfolioyrityksiään, omaisuuseriään ja lopulta sidosryhmiään siirtymässä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Lisäksi CapMan pyrkii integroimaan kestävyystavoitteita osaksi sen johtoryhmän kannustinohjelmaa yhtenäistääkseen päätöksentekijöiden kannustimia kestävyystavoitteiden kanssa ja edistääkseen kestävyyteen liittyvien asioiden priorisointia päivittäisessä tekemisessä.

“Viitekehys, jolla rahoitus sidotaan keskeisiin kestävää kehitystä seuraaviin mittareihin mahdollistaa CapManin vieraan pääoman rahoituksen yhdistämisen SBTi:n validoimaan kasvihuonepäästövähennyksiin johtavaan suunnitelmaan sekä kestävyystavoitteiden sisällyttämiseen osaksi johdon palkitsemista. Tämä kestävyystavoitteisiin sidotun rahoituksen viitekehys on ensimmäinen lajiaan Suomessa”, kommentoi CapManin talousjohtaja Atte Rissanen.

Viitekehys on laadittu vapaaehtoisen Sustainability-Linked Bond -periaatekokoelman (SLBP) mukaisesti. SLBP on kansainvälisen pääomamarkkinayhdistyksen (ICMA – International Capital Markets Association) vuonna 2020 julkaisema vapaaehtoinen ohjeisto kestävän kehityksen mukaisten tavoitteiden sisällyttämiselle joukkovelkakirjoihin. ISS ESG:n antama ulkopuolinen arvio vahvistaa viitekehyksen olevan SLBP:n periaatteiden mukainen.

Viitekehys ja ulkopuolinen arvio on julkaistu osoitteessa https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/debt-investors/.

OP Yrityspankki Oyj toimii yksinomaisena neuvonantajana viitekehykseen liittyen.

Lisätietoja:

CAPMAN PLC

Linda Tierala
Johtaja, Viestintä ja sijoittajasuhteet

Tietoja CapManista

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 4,5 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Olemme sitoutuneita asettamaan tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan sekä analyysi-, raportointi- ja back office -palvelut. CapManin palveluksessa on noin 160 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien.