Skip to content

CapManin 40 miljoonan euron kestävyystavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainan listalleottoesite saatavilla; listalleottohakemus jätetty

13/04/2022

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

CapManin 40 miljoonan euron kestävyystavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainan listalleottoesite saatavilla; listalleottohakemus jätetty

CapMan Oyj Pörssitiedote / Listalleottoesite
13.4.2022 klo 14.45

CapMan Oyj (”CapMan” tai ”Yhtiö”) tiedotti 6.4.2022 päätöksestään laskea liikkeeseen 40 miljoonan euron kestävyystavoitteisiin sidottu joukkovelkakirjalaina (”Joukkovelkakirjalaina”). Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku tapahtui tänään 13.4.2022.

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Joukkovelkakirjalainan listalleottoesitteen (”Listalleottoesite”). Listalleottoesite on saatavilla englanninkielisenä Yhtiön internetsivuilta osoitteesta https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/debt-investors/.

Yhtiö on tänään jättänyt hakemuksen Joukkovelkakirjalainan listaamiseksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Kaupankäynnin Joukkovelkakirjalainalla odotetaan alkavan 19.4.2022 kaupankäyntitunnuksella ”CAPMJ300012”. Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta kertyvät nettotuotot käytetään CapManin vuonna 2023 erääntyvien velkakirjojen (ISIN: FI4000315676) vapaaehtoiseen lunastukseen 27.4.2022 ja yleisiin yritysrahoitustarpeisiin.

OP Yrityspankki Oyj toimi Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä (”Pääjärjestäjä”) ja yksinomaisena neuvonantajana kestävyystavoitteisiin sidotun rahoituksen viitekehykseen liittyen.

Lisätietoja:

CAPMAN OYJ

Linda Tierala
Johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

Tietoa CapManista

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 4,5 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Olemme sitoutuneita asettamaan tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan sekä analyysi-, raportointi- ja back office -palvelut. CapManin palveluksessa on noin 160 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien.

Huomautus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä CapManin arvopapereita. Tämän tiedotteen jakelua voi tietyissä valtioissa olla lailla rajoitettu. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Joukkovelkakirjalainan rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai muutoin Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa.

Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Joukkovelkakirjalainaa ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain Arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä), paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act, muutoksineen) pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirjat voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt, joihin on viitattu ”relevantti henkilö”).