Skip to content

CapMan on julkaissut vastuullisuusraporttinsa 2021/2022

08/06/2022

CapMan lehdistötiedote
8.6.2022 klo. 12.00

CapMan on julkaissut vastuullisuusraporttinsa 2021/2022

CapMan on julkaissut viimeisimmän vastuullisuusraporttinsa. Raportti käsittelee ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointitekijöiden integroimista osaksi sijoitusprosessejamme, CapMan-konsernin ja sijoitusten asettamia kestävyystavoitteita, sekä askelia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kuluneen vuoden aikana olemme edistäneet prosesseja kestävyystekijöiden integroimiseksi osaksi päätöksentekoa, yhtenäistäneet päätöksenteon pohjaksi tarvittavan kestävyysdatan keräämistä, sekä jatkaneet kestävää kehitystä tukevan sijoittamisen edelleen kehittämistä. Olemme myös merkittävästi lisänneet ja kehittäneet sisäisiä resurssejamme sekä osaamistamme varmistaaksemme, että yhtiöllämme ja kohteillamme on tarvittavat valmiudet toimimaan tulevaisuuden yhteiskunnassa.

“Pääomasijoittajana vastuullisuus tarkoittaa sijoituskohteidemme auttamista heidän matkallaan vastuullisemmiksi toimijoiksi. Pyrimme toimimaan esimerkkinä ekosysteemillemme, joka kattaa rahastomme, kohdeyhtiömme, kiinteistökohteemme sekä arvoketjumme. Esimerkkinä tästä on sitoutumisemme Science Based Targets -aloitteeseen. Asettamalla CapManille tieteeseen pohjautuvia tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle pyrimme auttamaan kohdeyhtiöitämme sitoutumaan aloitteeseen ja asettamaan omia tavoitteitaan. On ollut inspiroivaa seurata, miten kestävä kehitys osana päätöksentekoa on kehittynyt CapManilla sekä sidosryhmiemme keskuudessa,” kertoo CapManin ESG-johtaja Anna Olsson.

Kestävyysindikaattorit peilaavat vuoden 2021 kehitystä. Tavoitteemme sekä prosessimme näiden saavuttamiseksi on päivitetty vuonna 2022. Esimerkkejä kestävän kehityksen mittareista toiminnassamme ja portfoliossamme sekä edistämistämme kestävän kehityksen tavoitteista (Sustainable Development Goals, SDG) vuonna 2021 ovat:

  • SDG 5 Sukupuolten välinen tasa-arvo: Keskimäärin 14 % kohdeyhtiöiden hallitusten jäsenistä on naisia. (Tavoite 2022: nimittää hallituksiin enintään 70 % yhtä sukupuolta.)
  • SDG 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua: Työntekijöiden tyytyväisyys keskimäärin 4/5 tai eNPS 35 sekä yhteensä noin 2 600 uutta työpaikkaa kohdeyhtiöissä. (Tavoite 2022: työntekijöiden tyytyväisyys 3,5/5.)
  • SDG 11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt: 15 % kiinteistöjen kokonaispinta-alasta omaa vastuullisuussertifikaatin. (Tavoite 2022: lisätä sertifioitujen kiinteistöjen määrää.)
  • SDG 13 Ilmastotekoja: CapManin kohdeyhtiön Norledin Scope 1 kasvihuonekaasupäästöt vähenivät 27 % vuoden 2019 tasosta. Norledilla on 44 %:in osuudellaan suurimmat Scope 1–2 kasvihuonekaasupäästöt CapManin portfoliossa. Kaikki yhtiöt ja kiinteistöt raportoivat Scope 1–2 kasvihuonekaasupäästönsä ja 77 % yhtiöistä ja 19 % kiinteistökohteista raportoivat Scope 3 kasvihuonekaasupäästönsä. (Tavoite 2022: sitoutua Science Based Targets -aloitteeseen.)

Lue lisää toimintatavoistamme ja saavutuksistamme raportista! Raportti on julkaistu englanniksi.

www.capman.com/company/sustainability/

CapMan Sustainability Report 2021/2022

Lisätiedot:

Linda Tierala, johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet, CapMan Oyj, +358 40 571 7895

CapManista

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 4,7 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Olemme sitoutuneita asettamaan tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan sekä analyysi-, raportointi- ja back office -palvelut. CapManin palveluksessa on noin 180 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi