Skip to content

CapMan Oyj:n puolivuosikatsaus kaudelta 1–6 2022

04/08/2022

CapMan Oyj pörssitiedote / puolivuosikatsaus
4.8.2022 klo 8.00

CapMan Oyj:n puolivuosikatsaus kaudelta 1–6 2022

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat 1–6 2022:

  • Konsernin liikevaihto oli 31,9 milj. euroa 1.1.–30.6.2022 (23,2 milj. euroa 1.1.–30.6.2021), kasvua 38 prosenttia.
  • Konsernin liikevoitto oli 33,0 milj. euroa (21,5 milj. euroa), kasvua 53 prosenttia.
  • Hallinnointiliiketoiminnan liikevaihto oli 26,2 milj. euroa (18,9 milj. euroa). Liikevoitto oli 10,5 milj. euroa (4,9 milj. euroa).
  • Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 5,7 milj. euroa (4,2 milj. euroa). Liikevoitto oli 3,0 milj. euroa (1,9 milj. euroa).
  • Sijoitustoiminnan liikevoitto oli 24,1 milj. euroa (17,3 milj. euroa).
  • Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake oli 15,6 senttiä (10,2 senttiä).
  • Hallinnoitavat pääomat olivat 4,8 mrd euroa 30.6.2022, kasvua 530 milj. euroa viimeisen 12 kuukauden aikana.

Tämä tiedote on tiivistelmä CapManin puolivuosikatsauksesta kaudelta 1.1.–30.6.2022. Puolivuosikatsaus taulukkoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla osoitteessa https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/taloudelliset-katsaukset/.

Toimitusjohtajan kommentti:

”Haastavasta yleisestä markkinatilanteesta huolimatta CapManin vuosi jatkui vahvana vuoden toisella neljänneksellä. Edistimme strategisia hankkeitamme suunnitelmiemme mukaisesti ja hyvä vire toiminnassamme jatkui. Vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 32 miljoonaa euroa, kasvua 38 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta, ja liikevoitto oli 33 miljoonaa euroa, kasvua 53 prosenttia viime vuoden ennätyslukemista. Kaikkien liiketoimintasegmenttien kannattavuus parani viime vuodesta. Positiivisen kehityksen keskeisiä ajureita olivat edelleen vahvana jatkunut kansainvälinen varainhankinta, tasaisesti paraneva palkkiotuottojen kannattavuus, onnistunut pitkäaikainen arvonluontityö ja hyvin toteutuneet irtautumiset. CapManin näkymät pysyvät vahvoina lisääntyneestä yleisestä markkinaepävarmuudesta huolimatta.

Hallinnoitavat pääomat olivat vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon lopussa 4,8 miljardia euroa ja ne kasvoivat noin 12 prosenttia vuodentakaisesta tasosta. Olemme kuluneen vuoden aikana keränneet uutta pääomaa rahastoihimme jo noin 450 miljoonaa euroa ja useat käynnissä olevat varainkeruuhankkeet etenevät suunnitelmiemme mukaisesti. Markkinalla vallitsevasta lisääntyneestä epävarmuudesta huolimatta yleinen sijoittajakysyntä listaamatonta markkinaa ja CapManin tuotteita kohtaan on toistaiseksi säilynyt hyvänä ja odotamme kasvun hallinnoitavissa pääomissa jatkuvan tulevien vuosien aikana.

Palkkiotuottoihin perustuva kannattavuus on vakaata ja ennustettavaa. Palkkiotuottoihin perustuva kannattavuus on jatkanut useamman vuoden kestänyttä tasaista kasvuaan ja oli toisen vuosineljänneksen lopussa jälleen uudella ennätystasolla. Kasvu vuoden 2022 alkupuoliskolla oli lähes 40 prosenttia viime vuoden vastaavista luvuista. Odotamme palkkiotuottoihin perustuvan kannattavuuden kasvun jatkuvan vahvana tulevien vuosien aikana, erityisesti kasvavien hallinnoitavien pääomien ja hyvin kehittyvän palveluliiketoiminnan ansiosta.

Voitonjako-osuustuottojen osuus CapManin tulonmuodostuksessa on selvässä kasvussa. Toisella vuosineljänneksellä toteutettu irtautuminen Picosunista siirsi Growth Equity 2017 -rahaston voitonjakoon. Sijoitus Picosuniin, CapManin toimintahistorian irtautumishetkellä arvokkaimpaan kohdeyritykseen, oli erittäin onnistunut. Nordic Real Estate -rahasto siirtyi voitonjakoon aikaisemmin tänä vuonna. Näissä molemmissa rahastoissa on jäljellä useita kohteita, joista irtauduttaessa kertyy voitonjako-osuustuottoja. Tämän lisäksi usea rahasto on lähellä voitonjakoa ja odotamme osan niistä siirtyvän voitonjakoon seuraavan 12 kuukauden aikana.

Pitkään jatkunut arvonluontityö oli erittäin onnistunutta alkuvuonna. Tasesijoitustemme käyvät arvot nousivat 24 miljoonaa euroa vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Positiivinen kehitys oli laajamittaista ja koski lähes kaikkia aktiivisia strategioitamme sekä ulkopuolisia rahastosijoituksiamme. Positiivisen arvonmuutoksen taustalla oli ensisijaisesti toteutuneet transaktiot omissa ja ulkopuolisissa rahastoissa.

Taseemme ja likviditeettimme ovat vahvat. Vuoden 2022 toisen neljänneksen lopussa omavaraisuusasteemme oli 48 prosenttia ja likvidit varat sisältäen rahavarat sekä rahastosijoituksiksi luokitellut käteisvarat olivat 58 miljoonaa euroa. Likvidit varat ovat pysyneet hyvällä tasolla erityisesti onnistuneiden irtautumisten ja voitonjako-osuustuottojen seurauksena. CapManin tavoitteena on maksaa vuosittain kasvavaa osinkoa. Viimeaikainen tuloskehitys sekä kasvuodotukset tukevat tätä tavoitetta. Vuoden 2022 yhtiökokous päätti jakaa osakkeenomistajille osinkoa ja pääomanpalautusta yhteensä 15 senttiä per osake, mikä kasvattaa varojenjakoa yhdeksättä peräkkäistä vuotta.

Vastuullisuus on keskeinen osa toimintaamme.  Olemme vuoden alkupuoliskon aikana jatkaneet määrätietoista vastuullisuustyötämme ja muun muassa sitoutuneet Science Based Targets -aloitteeseen, rekrytoineet uusia osaajia, laskeneet liikkeeseen kestävyystavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainan, julkaisseet kestävyystyötämme kuvaavan kestävyysraportin sekä järjestäneet sisäisiä koulutuksia aiheesta. Vahvistamme myös jatkuvasti vuorovaikutusta kohdeyhtiöidemme kanssa yhteisten vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseksi.

Olen erittäin tyytyväinen CapManin saavutuksiin vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana. Edistimme keskeisiä varainhankinta- ja arvonluontihankkeitamme suunnitellusti ja toteutimme strategiaamme laajasti. CapManin arvonluontityö ja kumppanuus rahastosijoittajien kanssa on pitkäaikaista eikä vallitseva yleinen markkinaepävarmuus ole toistaiseksi vaikuttanut merkittävästi liiketoimintaamme. Useamman suotuisan vuoden jälkeen tulemme kuitenkin todennäköisesti kokemaan haasteellisempia olosuhteita liiketoimintaympäristössämme. Selkeä strateginen suunta, kasvava kansainvälinen sijoittajakunta, houkutteleva tuotekokonaisuus sekä vahva taloudellinen asema toimivat CapManin suunnannäyttäjinä myös olosuhteiden muuttuessa ja auttavat luomaan houkuttelevaa pitkän aikavälin tuottoa asiakkaillemme ja osakkeenomistajillemme.”

Joakim Frimodig

toimitusjohtaja, CapMan Oyj

Avainlukuja

MEUR 1-6/22 1-6/21
Liikevoitto 33,0 21,5
Katsauskauden tulos 25,2 16,6
Osakekohtainen tulos, senttiä 15,9 10,4
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 15,6 10,2
% 30.6.22 30.6.21
Oman pääoman tuotto, % p.a. 39,8 29,9
Omavaraisuusaste, % 48,4 47,5

Taloudelliset tavoitteet

CapManin tavoitteena on jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa osakkeenomistajilleen.

Hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan yhteenlaskettu kasvutavoite on keskimäärin yli 10 prosenttia vuodessa. Oman pääoman tuottotavoite on keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa. Yhtiön tavoitteena on, että omavaraisuusaste on yli 60 prosenttia.

CapMan pitää näkymäarvio vuodelle 2022 muuttumattomana

CapMan odottaa saavuttavansa taloudelliset tavoitteet asteittain ja avainluvuissa odotetaan vuositason vaihtelua liiketoiminnan luonne huomioiden. CapMan arvioi hallinnoitavien pääomien kasvavan vuoden 2022 aikana. Tavoitteenamme on Hallinnointi- ja Palveluliiketoimintojen yhteenlasketun kannattavuuden paraneminen. Arviot eivät sisällä mahdollisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

CapManin hallinnoitavilta rahastoilta saatavilla voitonjako-osuustuotoilla sekä CapManin sijoitusten tuotoilla on merkittävä vaikutus CapManin kokonaistulokseen. Sijoituskohteiden liiketoiminnan kehityksen sekä kohteista irtautumisen lisäksi monet muut sijoituskohteista tai CapManista riippumattomat tekijät vaikuttavat CapManin kokonaissijoitusten käypien arvojen kehitykseen sekä voitonjako-osuustuottojen määrään ja ajoitukseen.

CapManin tavoitteena on pitkän aikavälin tulosparannus, huomioiden kuitenkin liiketoiminnan luonteeseen liittyvät vuositason vaihtelut. Näistä sekä muista yllä kuvatuista syistä CapMan ei anna numeerisia ennusteita vuodelle 2022.

Tiedotustilaisuuden webcast tänään klo 9.30

CapMan esittelee tuloksen klo 9.30 alkavassa tiedotustilaisuudessa, joka on seurattavissa webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://capman.videosync.fi/q2-2022-interimreport. Tilaisuuden kieli on englanti. Tilaisuuden taltiointi on saatavilla yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.

Helsinki 4.8.2022

CAPMAN OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Atte Rissanen, talousjohtaja, CapMan Oyj, puh. 050 040 5732

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

Liite: CapMan Oyj 1-6 2022 puolivuosikatsaus

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 4,8 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Olemme sitoutuneita asettamaan tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan sekä analyysi-, raportointi- ja back office -palvelut. CapManin palveluksessa on noin 180 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi