Skip to content

Helsingin Bussiliikenteelle voitto HSL:n tarjouskilpailussa

30/11/2022

CapMan Infran kohdeyhtiöön Koiviston Autoon kuuluva Helsingin Bussiliikenne Oy voitti HSL:n tarjouskilpailussa runkolinjan 560 Rastilan metroasemalta Myyrmäkeen. Tämän myötä linjojen kalusto uusiutuu ja runkolinjaa 560 ajetaan tulevaisuudessa 16:sta sähköisellä nivelbussilla.

Helsingin Bussiliikenne Oy on voittanut HSL:n tarjouskilpailussa runkolinjan 560 Rastilan metroasemalta Myyrmäkeen. Uusien sopimuksien mukainen liikenne käynnistyy runkolinjalla 560 elokuussa 2024.

Linjan kalusto uudistuu sopimuskauden alkaessa. Helsingin Bussiliikenne Oy ajaa runkolinjaa 560 sähkökäyttöisillä nivelbusseilla. Linjalle tulee kaiken kaikkiaan 16 sähköbussia. Helsingin Bussiliikenne Oy tulee myös sijoittamaan reittiä tukevaan latausinfraan.

Kilpailutetuilla linjoilla ajetaan vuosittain yhteensä yli 2 miljoonaa kilometriä. HSL:n hallitus vertaili tarjouksia niiden kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella.

Lisätietoa HSL:n tiedotteesta.