Skip to content

Sisäpiiritieto: CapMan päivittää varojenjakopolitiikkaansa ja antaa vaihteluvälin varojenjaolle vuodelta 2023

25/10/2023

CapMan Oyj
Pörssitiedote / Sisäpiiritieto
25.10.2023 klo 18.55

Sisäpiiritieto: CapMan päivittää varojenjakopolitiikkaansa ja antaa vaihteluvälin varojenjaolle vuodelta 2023

CapMan on päivittänyt osinkopolitiikkansa, joka on jatkossa nimeltään varojenjakopolitiikka. Yhtiön johto on sitoutunut CapManin kasvustrategiaan, jonka keskeinen tavoite on hallinnoitavien pääomien kaksinkertaistaminen 10 miljardiin euroon kuluvan strategiajakson aikana. Kasvavat hallinnoitavat pääomat lisäävät palkkiotuottoja ja sen myötä liikevoittoa ja arvoa osakkeenomistajille. Tämä tavoite perustuu yhtiön strategiaan kasvaa sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta.

Vahva tase tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista. Taseen aktiivisella käytöllä muun muassa sijoittamalla omiin rahastoihin CapMan edistää sijoitusalueiden nopeampaa kasvattamista. Tästä syystä hallitus on päättänyt siirtyä tulosperusteisempaan varojenjakopolitiikkaan, joka parhaiten tukee pitkäaikaista kasvua.

CapManin päivitetyn varojenjakopolitiikan mukaisesti yhtiö maksaa kestävää ja ajan kuluessa kasvavaa varojenjakoa.  Yhtiön tavoitteena on jakaa jakokelpoisten pääomien puitteissa vähintään 70 prosenttia emoyhtiön omistajille kuuluvasta konsernin tilikauden tuloksesta vähennettynä sijoitusten käyvän arvon muutosten vaikutuksella. CapMan voi lisäksi jakaa varoja sijoitustoiminnasta kertyneistä tuotoista huomioiden kuitenkin tuleviin sijoituksiin kohdistuvat ennakoidut pääomatarpeet. Viime vuosien tavoin varojenjako toteutettaisiin kaksi kertaa vuodessa. CapManin aikaisempi politiikka oli maksaa vuosittain kasvavaa osinkoa.

CapManin hallitus odottaa ehdottavansa vuoden 2024 yhtiökokoukselle 8–12 sentin varojenjakoa osakkeelta vuodelta 2023, mikä vastaisi 12,7–19,1 miljoonan euron kokonaisvarojenjakoa. Viime vuosien tavoin varojenjako voi muodostua osingosta sekä pääomanpalautuksesta. Hallitus tekee varojenjakoehdotuksen yhtiökokoukselle, ja lopullinen varojenjako perustuu yhtiökokouksen päätökseen.

”Päivitetty varojenjakopolitiikka vastaa CapManin tavoitetta maksimoida arvoa osakkeenomistajille pitkällä aikavälillä sijoittamalla tuloskasvuun ja ylläpitämällä samanaikaisesti vahvaa tasetta. CapManin tavoitteena on jatkossakin maksaa osakkeenomistajillemme houkuttelevaa varojenjakoa, joka ennakoitavasti ja kestävästi kasvaa ajan myötä”, sanoo CapManin hallituksen puheenjohtaja Joakim Frimodig.

CAPMAN OYJ
Hallitus

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oyj
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com

Yhteystiedot:

Joakim Frimodig, hallituksen puheenjohtaja, CapMan Oyj, puh. 050 529 0665

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä noin viiden miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Esimerkkinä tästä olemme asettaneet tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen 1,5°C skenaarion mukaisesti. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluu hankinta- ja ostotoiminnan palvelut. CapManin palveluksessa on noin 180 ammattilaista Helsingissä, Jyväskylässä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi