Skip to content

CapManin hallitus on päättänyt suunnatusta osakeannista Dasos Capital Oy:n hankinnan toteuttamiseksi

01/03/2024

CapMan Oyj Pörssitiedote
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
1.3.2024 klo 14.10

CapManin hallitus on päättänyt suunnatusta osakeannista Dasos Capital Oy:n hankinnan toteuttamiseksi

CapMan Oyj (”CapMan”) tiedotti 21.12.2023 ostavansa osakevaihdolla kestävään metsäsijoittamiseen keskittyvän varainhoitoyhtiön Dasos Capital Oy:n (”Dasos”). CapMan on saanut kaikki yrityskaupan täytäntöönpanon mahdollistavat viranomaishyväksynnät, ja yrityskaupan muut ehdot ovat toteutuneet, mistä johtuen yrityskauppa on toteutettu tänään (”Toteutuminen”).

CapManin hallitus on tänään päättänyt uusien CapManin osakkeiden suunnatusta annista kauppahinnan maksua varten Dasoksen myyjille (”Myyjät”).

“Olen iloinen saadessani toivottaa Dasosksen tervetulleeksi osaksi CapMania. Kestävän metsä- ja luonnonvarasijoittamisen sisällyttäminen osaksi CapMania asemoi meidät johtavaksi toimijaksi listaamattomissa reaaliomaisuusstrategioissa Pohjoismaissa. Yhdessä voimme laajentaa Dasoksen nykyistä tarjontaa ja tavoitella kestävän sijoittamisen luomia kasvumahdollisuuksia. Yrityskaupan jälkeen Dasos muodostaa CapMan Natural Capital -sijoitusalueen ytimen, ja sitä johtaa Dasoksen senior partner Olli Haltia, josta tulee myös CapManin johtoryhmän jäsen. Yhdistämällä voimamme luomme arvoa rahastosijoittajille ja osakkeenomistajille sekä edistämme CapManin visiota olla vastuullisin pääomasijoittaja Pohjoismaissa”, sanoo CapManin toimitusjohtaja Pia Kåll.

17 672 761 uuden CapManin osakkeen suunnattu anti Myyjille

Dasoksen osakkeiden kauppahinta maksetaan CapManin osakkeiden suunnatulla annilla sekä 3,2 miljoonan euron käteisvastikkeella. Hallitus on tänään päättänyt 17 672 761 uuden CapManin osakkeen suunnatusta annista Myyjille (”Osakeanti”) 18.1.2024 pidetyn yhtiökokouksen antaman valtuutuksen mukaisesti. Osakkeen merkintähinta maksetaan apporttina hintaan 2,0938 euroa osakkeelta ja se määräytyy yrityskaupan ehtojen mukaisesti yrityskaupan allekirjoittamista edeltävän CapManin osakkeen 30 päivän kaupankäyntimäärillä painotetun keskikurssin perusteella. Koska Osakeanti toteutetaan yrityskaupan toteuttamiseksi, Osakeannin suuntaamiselle on painava taloudellinen syy. Lisäksi CapMan on sitoutunut maksamaan myyjille enintään 5 miljoonan euron lisäkauppahinnan, joka määräytyy vuosien 2025 ja 2026 toteutuneiden hallinnointipalkkioiden perusteella Dasosin hallinnoimien rahastojen hallinnointipalkkioiden ylittäessä tietyt raja-arvot. Lisäkauppahinta maksetaan myöhemmin vuosina 2026 ja 2027 osakkeina.

Osakeannissa annetut ja merkityt uudet osakkeet edustavat yhteensä noin 10,0 prosentin omistusosuutta CapManissa uusien osakkeiden rekisteröimisen jälkeen. Osakeannin jälkeen CapManin osakkeiden kokonaislukumääräksi tulee 176 522 148 osaketta. CapManin osakepääomaa korotetaan 37 003 226,98 eurolla Osakeannin rekisteröimisen yhteydessä.

Dasoksen sijoitustoimintaan aktiivisesti osallistuvat myyjät ovat sitoutuneet 36 kuukauden ajaksi Toteutumisesta lähtien luovutusrajoitukseen, joka koskee CapManilta Toteutumisen yhteydessä maksuna saatuja uusia osakkeita. Luovutusrajoitus alenee asteittain siten, että Toteutumisen hetkellä näiden myyjien osakkeista 90 prosenttia jää luovutusrajoituksen piiriin ja määrä alenee vuosittain siten, että kolmannen vuoden jälkeen loput 70 prosenttia vapautuu. Lisäkauppahinnan maksuna käytettyihin osakkeisiin kohdistuu 12 kuukauden luovutusrajoitus niiden liikkeeseenlaskusta. Luovutusrajoitukseen sitoutuneiden myyjien osuus kokonaiskauppahinnasta on noin 69,65 prosenttia.

Toteutumisen jälkeen CapMan omistaa 100 % äänistä Dasoksessa. Myyjät pidättävät oikeudet Dasoksen nykyisten rahastojen voitonjako-osuustuottoihin säilyttämällä omistukset tiettyihin ei-äänivaltaisiin Dasoksen osakkeisiin.

Uudet osakkeet on tarkoitus rekisteröidä kaupparekisteriin arviolta 1.3.2024. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla arviolta 4.3.2024.

CAPMAN OYJ
Hallitus

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com

Yhteystiedot:

Pia Kåll, toimitusjohtaja, CapMan Oyj, puh: +358 40 766 4446
Linda Tierala, johtaja, sijoittajasuhteet & vastuullisuus, CapMan Oyj, puh: +358 40 571 7895, s-posti: linda.tierala@capman.com

Tietoa CapManista

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä noin viiden miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Esimerkkinä tästä olemme asettaneet tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen 1,5°C skenaarion mukaisesti sekä sitoutuneet nettonollapäästöihin vuoteen 2040 mennessä. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluu hankinta- ja ostotoiminnan palvelut. CapManin palveluksessa on noin 180 ammattilaista Helsingissä, Jyväskylässä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi