Skip to content

CapManin vuosikertomus vuodelta 2023 on julkaistu

04/03/2024

CapMan Oyj Pörssitiedote
Tilinpäätös ja toimintakertomus
4.3.2024 klo 18.00

CapManin vuosikertomus vuodelta 2023 on julkaistu

CapMan on tänään julkaissut vuosikertomuksen vuodelta 2023 osoitteessa www.capman.com/fi/vuosikertomus/. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä vastuullisuusraportin.

CapMan julkaisee vuosikertomuksen myös European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisena xHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti tilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä ja liitetiedot XBRL block -merkeillä. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young on toimittanut riippumattoman rajoitetun varmuuden antavan varmennusraportin koskien ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on varmennettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 mukaisesti. Vuosikertomus on saatavilla pdf- ja xHTML-muodoissa osoitteesta www.capman.com/fi/vuosikertomus/ ja tämän tiedotteen liitteenä.

Vuosikertomus sisältää lisäksi CapMan-konsernin vastuullisuusraportin, joka on laadittu GRI-standardeja noudattaen ja joka perustuu CapMan-konsernin näkökulmasta oleellisiin kestävyystietoihin. Lisäksi raportissa annetaan tietoa CapManin kansainvälisistä sitoumuksista sekä kestävyystavoitteista. CapMan julkistaa kestävyystietoja hallinnoitavien rahastojen kiinteistöistä, infrastruktuurikohteista sekä kohdeyhtiöistä erillisessä katsauksessa myöhemmin keväällä, kun tietoja on saatavilla.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti on julkaistu myös erillisinä pdf-tiedostoina osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/hallinnointi/ sekä www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/hallinnointi/palkitseminen/ sekä tämän tiedotteen liitteinä.

CAPMAN OYJ

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

Lisätietoja:
Linda Tierala, johtaja, sijoittajasuhteet ja vastuullisuus, 040 5717895, linda.tierala@capman.com

Liitteet: 
Vuosikertomus 2023
Tilinpäätös 2023
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023
Palkitsemisraportti 2023
Vastuullisuusraportti 2023
743700498L5THNQWVL66_2023-12-31-fi

Tietoa CapManista

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 5 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille mahdollistamalla muutoksia rahastojemme sijoituskohteissa. Esimerkkinä tästä olemme asettaneet tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen 1,5°C skenaarion mukaisesti ja sitoutuneet nettonollapäästöihin vuoteen 2040 mennessä. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat kiinteistö-, infrastruktuuri- ja luonnonvarasijoittamisen, sekä vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluu hankinta- ja ostotoiminnan palvelut. CapManin palveluksessa on noin 200 ammattilaista Helsingissä, Jyväskylässä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi