Kasvua Infrasta ja palveluista

CapMan aloittaa Infra-tiimin rakentamisen vuonna 2017 ja perustaa ensimmäisen pohjoismaisen Infra-rahaston vuonna 2018. CapManin palveluliiketoiminta muotoutuu erilliseksi liiketoiminta-alueeksi keskittyen varainhankinta-, neuvonanto-, ja hankintapalveluihin. Palveluliiketoiminta korostaa CapManin vankkaa kokemusta pääomasijoituksista. Vuonna 2019 CapMan hankkii enemmistöosuuden raportointi-, analytiikka ja varainhoitoyhtiö JAM Advisorsista täydentääkseen palvelutarjontaansa. Read More

Norvestian hankinta

CapMan ostaa sijoitusyhtiö Norvestian vuonna 2016, johon se teki vähemmistösijoituksen vuonna 2015. Norvestian hankinta kasvattaa CapManin mahdollisuuksia erityisesti kasvusijoittamisessa, joka sijoittuu venture- ja buyout-sijoittamisen välimaastoon. Read More

Ennätysmäärä irtaantumisia

CapMan irtaantuu yhteensä 12:sta portfolioyhtiöstä ja kiinteistöstä rikkoen vuoden 2006 ennätyksen. Marko Erola kirjoittaa kirjan ”Jos se firma olis mun – tarinoita yrittäjyydestä ja CapManista” CapManin 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Read More

CaPS hankintapalveluiden edelläkävijänä

CapManin hankintapalvelu CaPS perustetaan perustetaan vuonna 2011 tavoitteena alentaa CapManin kohdeyritysten ei-strategisten tuotteiden ja palveluiden kustannuksia. CaPS-hankintarengas on Pohjoismaissa ensimmäinen laatuaan. Read More

Uusia sijoitusalueita CapMan-perheeseen

Vuonna 2008 CapMan laajentaa toimintaansa Venäjälle ostamalla Norumin, yhden kokeneimmista pääomasijoittajista Venäjällä, ja perustaa pohjoismaisiin listayhtiöihin sijoittavan CapMan Public Market -rahaston. Read More

Aktiivinen kiinteistömarkkina

Kiinteistömarkkina kukoistaa ja CapMan irtautuu CapMan Real Estate I -rahaston kiinteistösalkusta. Kauppa kuuluu Euroopan suurimpiin. CapManin sisäisten palvelutiimien toimintaa kehitetään tavoitteena luoda entistä paremmat edellytykset laajentua uusille sijoitusalueille. Read More

Ensimmäinen kiinteistörahasto

CapMan perustaa ensimmäisen kiinteistörahaston vastatakseen sijoittajien kasvavaan kysyntään. Seurauksena CapManin hallinnoitavat pääomat kasvavat 76 % ja CapMan tekee yhteensä 18 kiinteistösijoitusta ensimmäisen vuoden aikana. Read More

Laajentuminen Pohjoismaihin

CapMan laajentaa toimintaansa listautumisstrategian mukaisesti Tanskaan, Ruotsiin ja Norjaan vuosina 2001-2004. CapManin hallinnoitavat pääomat ylittävät ensimmäisen kerran 1 miljardin euron rajan. Read More

Listautuminen

CapMan listautuu Helsingin pörssiin huhtikuussa 2001 yhtenä ensimmäisistä pääomasijoitusyhtiöistä maailmassa. Read More