Skip to content

Norvestian hankinta

02/05/2019

CapMan ostaa sijoitusyhtiö Norvestian vuonna 2016, johon se teki vähemmistösijoituksen vuonna 2015. Norvestian hankinta kasvattaa CapManin mahdollisuuksia erityisesti kasvusijoittamisessa, joka sijoittuu venture- ja buyout-sijoittamisen välimaastoon.