MARTTI TIMGREN CAPMANIIN LAKIMIEHEKSI

Timgren on perehtynyt pääomasijoitusalaan sekä työ- että luottamustehtäviensä kautta. Hän on sekä European Private Equity and Venture Capital Associationin (EVCA) että Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n lakityöryhmien… Read More

CAPMAN LAAJENTAA LIFE SCIENCE -LIIKETOIMINTAANSA

”Tuntuu hyvältä, että voimme panostaa life science -yksikkömme kehittämiseen myös vallitsevan heikomman taloussuhdanteen aikana. Se vahvistaa korkeita tavoitteitamme, mutta on samalla osoitus CapManin taloudellisesta vahvuudesta”,… Read More

CapMan irtautuu Utforsista

Utfors tiedotti eilen norjalaisen Telenorin hankkivan 90 prosenttia yhtiöstä. Järjestelyn yhteydessä Finnmezzanine Rahasto II irtautuu Utforsista. Osana järjestelyä Utfors suorittaa Finnmezzanine Rahasto II:lle kertasuorituksena noin… Read More

MATTI COPELAND CAPMANIIN SIJOITUSJOHTAJAKSI

”Tulen mielelläni rakentamaan CapManista oman markkinasegmenttinsä johtavaa pohjoismaista toimijaa. Sijoituspäätöksissä tulen painottamaan kohdeyrityksen johdon roolia, sillä viime kädessä yrityksen johdolla on erittäin suuri merkitys yrityksen… Read More

CapManille uusi pohjoismainen organisaatio

CapMan on vahvistanut asemiaan yhtenä Pohjoismaiden johtavista pääomasijoittajista hankkimalla tanskalaisen Nordic Private Equity Groupin vuonna 2001 ja ruotsalaisen Swedestart Management AB:n helmikuussa 2002. CapManin palveluksessa… Read More