Skip to content

CapMan Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

18/01/2024

CapMan Oyj
Pörssitiedote / Yhtiökokouksen päätökset
18.1.2024 klo 11.00

CapMan Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

CapMan Oyj:n (”CapMan” tai ”Yhtiö”) tänään 18.1.2024 Helsingissä pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista käytettäväksi osana 21.12.2023 pörssitiedotteella julkistetun Dasos Capital Oy:tä koskevan yrityskaupan kauppahinnan maksua. Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sellaisenaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 20 000 000 uuden osakkeen antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla.

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet suunnataan 21.12.2023 pörssitiedotteella julkistetun yrityskaupan kohteen Dasos Capital Oy:n nykyisille osakkeenomistajille heidän yrityskaupassa myymiensä Dasos Capital Oy:n osakkeiden suhteessa. Osakeannissa annettavien osakkeiden lukumäärä vastaa noin 12,6 prosenttia Yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista, mikä vastaa enintään noin 11,2 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista yrityskaupan toteuduttua. Osakkeita voidaan antaa useammassa erässä.

Liikkeeseen laskettavien osakkeiden merkintähinta on 2,0938 euroa osakkeelta perustuen yrityskaupan ehtojen mukaan CapManin osakkeen yrityskaupan allekirjoittamista edeltävän 30 päivän kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin. Mikäli Yhtiön osingon- tai muu varojenjako ennen yrityskaupan täytäntöönpanoa ylittäisi CapManin hallituksen 25.10.2023 päivätyn odotetun ehdotuksen tason, oikaistaan osakeannin merkintähintaa ja/tai vastikeosakkeiden määrää vastaavassa suhteessa. Hallitukselle annetaan oikeus päättää osakeantivaltuutuksen rajoissa kaikista muista osakeannin ehdoista.

Valtuutusta ei voi käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin yrityskaupan kauppahinnan maksuun. Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2023 hallitukselle myöntämää osakeantivaltuutusta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/ viimeistään 1.2.2024.

Lisätietoja:
Tiina Halmesmäki, general counsel, CapMan Oyj, puh. 040 590 1043

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com

CapMan

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä noin viiden miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Esimerkkinä tästä olemme asettaneet tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen 1,5°C skenaarion mukaisesti. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluu hankinta- ja ostotoiminnan palvelut. CapManin palveluksessa on noin 180 ammattilaista Helsingissä, Jyväskylässä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi