Vuosikertomukset

CapManin vuosi 2022

CapManin vuoden 2022 tulos oli yhtiön koko toimintahistorian vahvin. Erityisen merkityksellistä on, että hieno tulos tehtiin poikkeuksellisen haastavassa toimintaympäristössä. Tämä osoittaa, että olemme keskittyneet strategiassamme vahvuuksiimme. Listaamattoman markkinan fundamentit ovat edelleen vakaalla pohjalla.

Vuoden kohokohtia olivat:

  • Liikevaihtomme oli 68 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoittomme 56 miljoonaa euroa. Hallituksen varojenjakoehdotus 17 senttiä vuodelta 2022 kasvattaisi varojenjakoa kymmenettä peräkkäistä vuotta.
  • Hallinnoitavat pääomamme nousivat noin 5 miljardiin euroon ja keräsimme uutta pääomaa yli 650 miljoonaa euroa. Pohjoismaiden ulkopuolelta tulevat sijoittajat muodostavat nyt noin 55 prosenttia hallinnoitavista pääomistamme. Osuus on kasvanut viiden vuoden takaisesta noin kymmenestä prosentista.
  • Lanseerasimme uuden strategiamme ja päivitimme visiomme. Strategisena tavoitteenamme on kaksinkertaistaa yhtiön hallinnoitavat pääomat 10 miljardiin euroon seuraavan viiden vuoden aikana. Visiomme on olla vastuullisin pääomasijoittaja Pohjoismaissa.
  • Sitouduimme tieteisiin perustuvia ilmastotavoitteita asettamaan Science Based targets -aloitteeseen ja laadimme nyt tiekarttaa hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Laajensimme ESG osaamistamme konsernitasolla sekä päivitimme ja otimme käyttöön useita ESG politiikkoja, ohjeistuksia ja työkaluja, joiden avulla autamme kohdeyhtiöitämme ja kiinteistöjämme muuntautumaan kestävimmiksi.
  • Vuoden aikana irtauduimme useasta kohteesta. Teimme kaikkien aikojen suurimman irtautumisen liikearvolla mitattuna, kun Growth I -rahastomme myi Picosunin ja siirtyi voitonjakoon. Ensimmäinen Nordic Real Estate -rahastomme siirtyi myös voitonjakoon.

Lue lisää vuoden 2022 vuosikertomuksestamme (pdf)!

ESEF-raportointivaatimusten mukainen tiedosto (xHTML)