Kohti vastuullisempia majoitusratkaisuja

Forenom

Forenom on Pohjoismaiden johtava yritysmajoittaja ja kalustettujen asuntojen tarjoaja, jonka valikoimaan kuuluu yli 7800 kalustettua asuntoa, huoneistohotellia ja hostellihuonetta Pohjoismaiden kasvukeskuksissa.

13/07/2020

Majoitusalan johtavana toimijana Forenom etsii jatkuvasti uusia tapoja vastata matkailualan uusiin tarpeisiin kuten kansainvälisen työvoiman liikkumiseen ja pitkäaikaisten majoitusratkaisujen kysyntään. Näihin tarpeisiin vastatessaan Forenom varmistaa toimintansa vastuullisuuden paitsi minimoimalla sen kielteiset vaikutukset ympäristöön, myös maksimoimalla sen positiivisen jäljen luomalla lisää työpaikkoja, edistämällä monimuotoisuutta henkilöstönsä keskuudessa sekä rakentamalla kestävämpiä kaupunkeja ja naapurustoja niin vierailijoille kuin paikallisille yhteisöille.

Kestävä liikemajoitus pähkinänkuoressa

Forenom välttää uusien kohteiden tarpeetonta rakentamista hyödyntämällä jo olemassa olevaa kapasiteettia mahdollisuuksien mukaan sekä kunnostamalla rakennuksia uudiskohteiden rakentamisen sijaan. Joustavien majoituspalveluiden myötä yritysten ei tarvitse ostaa tai vuokrata omia asuntoja työntekijöidensä majoittamiseksi. Näin kiinteistöjä vapautuu markkinoille, mikä auttaa parantamaan vuokra-asuntojen saatavuutta ja edistää samalla asuntokapasiteetin kestävämpää käyttöä. Vuonna 2019 Forenomin käyttöaste oli 76 prosenttia.

Forenom tarjoaa yli 7800 majoitusvaihtoehtoa Pohjoismaissa, joten siivous- ja kunnossapitotöillä on merkittävä ympäristövaikutus. Kaikki työntekijät noudattavat yhden vierailun periaatetta eli kaikki asunnon huolto- ja siivoustyöt suoritetaan yhden vierailun aikana ja henkilöstön ajoreitit on optimoitu vähentämään ympäristövaikutuksia. Myös yhteistyökumppaneita valitessaan Forenom kiinnittää erityistä huomiota yrityksen eettisiin valintoihin, ympäristösertifiointiin ja hankintaprosessien ympäristöystävällisyyteen.

Forenom on sitoutunut vähentämään luonnonvarojen, etenkin veden ja energian, käyttöä. Asunnot siivotaan vain tarvittaessa, jolloin voidaan muun muassa välttää liinavaatteiden tarpeetonta pesua. Sähkö on merkittävä osa Forenomin energiankulutuksesta, ja siksi Forenom kiinnittää huomiota siihen, että käytetty sähkö tuotetaan vastuullisesti. Energian kokonaiskulutusta pyritään edelleen vähentämään ja vihreän energian osuutta kiinteistöissä lisäämään. Lisäksi Forenom pyrkii vähentämään kiinteistöjen vedenkulutusta. Suurimmista kiinteistöistä on käytössä veden säästöjärjestelmä, joka seuraa vedenkulutusta vuorokauden ympäri ja ilmoittaa välittömästi mahdollisista vesivuotoepäilyistä. Myös asiakkaita ohjeistetaan vedenkulutuksen vähentämiseksi.

Monimuotoisuus kilpailuetuna

Forenomilla vastuullisuustyö ei rajoitu vain ympäristökysymysten kattamiseen. Asema alan johtavana toimijana tarkoittaa myös parhaana työpaikkana toimimista. Monimuotoisuus huomioidaan monista näkökulmista, ja työntekijöille tarjotaan yhtäläiset mahdollisuudet iästä, sukupuolesta, taustasta, uskonnosta, vammaisuudesta, alkuperästä tai muusta taustasta riippumatta.

Forenom tarjoaa myös koulutusta ja mahdollisuuksia ammatilliseen kasvuun koko henkilöstölleen ja edistää näin elinikäistä oppimista. Forenom on myös perustanut sisäisen oppimis- ja kehittämiskoulun Forenom Academyn. Kaikkia forenomilaisia ​​rohkaistaan ​​kehittämään taitojaan ja osaamistaan ​​sekä inspiroimaan toisiaan oppimaan ja jakamaan osaamistaan.

Osa paikallista yhteisöä

Vaikka Forenom-vieraat ovat väliaikaisia ​​asukkaita uudessa naapurustossaan, Forenom kantaa vastuun asiakkaidensa lisäksi myös suuremman yhteisön hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Forenom pyrkii luomaan parhaat mahdolliset asuintilat sekä asukkaille että naapureille: Vieraille kerrotaan pohjoismaisesta kulttuurista ja tavoista, jotka tukevat rauhallista ja ystävällistä asumista.

Liike-elämän tukeminen poikkeusaikoina

Liike-elämän tukemisen merkitys korostuu poikkeustilanteissa. Koronaviruspandemian aikana Forenom on tarjonnut joustavia majoitusratkaisuja yrityksille liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Esimerkiksi kun liikkumista yli maarajojen rajoitettiin, Suomen ulkopuolelta tulevalle työvoimalle tarjottiin joustavia majoitusratkaisuja maassa pysymisen ja näin myös työmaiden käynnissäpitämisen mahdollistamiseksi. Lisäksi osa majoituskiinteistöistä muutettiin etätyötiloiksi,  jotta tietotyöntekijät voivat jatkaa tehokasta työskentelyä poikkeustilanteesta huolimatta.