Norled lauttaliikenteen kestävän kehityksen kärjessä

Norled

Norled on Norjan suurin lauttaliikennöitsijä. Sen 48 lauttaa ja 27 pikavenettä kuljettavat yli 15 miljoonaa matkustajaa ja 7 miljoonaa autoa vuosittain. CapMan Infra sijoitti Norlediin yhdessä kanadalaisen infrastruktuurisijoittaja CBRE Caledonin kanssa vuonna 2019, minkä jälkeen kestävän kehityksen saralla on otettu suuria askeleita eteenpäin.

24/06/2020

Lautat kuuluvat keskeisesti Norjan vuonomaisemaan ja ovat tärkeä osa maan julkista liikennettä ja infrastruktuuria. Vuonna 2018 Norjan parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jonka tavoitteena on poistaa Norjan vuonoalueiden liikenteen hiilidioksidipäästöt vuoteen 2026 mennessä. Tämä tarkoittaa, että kaikkien vuonoalueella liikkuvien tai satamiin saapuvien alusten tulee tulevaisuudessa liikkua täysin ilman hiilidioksidipäästöjä.

Ympäristöystävällisen teknologian etujoukoissa

Norled on norjalaisen lauttaliikennesektorin teknologiajohtaja ja uudistaa tällä hetkellä laivastoaan nollapäästöiseksi. Laivastoon tullaan vuoden 2020 loppuun mennessä lisäämään 17 uutta sähköistä alusta, jolloin sähköalukset muodostavat viidenneksen Norledin laivastosta.

Laivaston aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen mittaaminen sekä vähentämistavoitteiden määrittely etenee vauhdilla. Vuonna 2019 Norledin liikennöimien lauttojen hiilidioksidipäästöt olivat noin 160 000 tonnia. Tämänhetkisillä parannuksilla päästöjen odotetaan vähentyvän noin 14 000 tonnilla vuoteen 2021 mennessä. Tulevien kehitystoimien tavoitteena on vähentää päästöjä 135 000 tonniin vuoteen 2023 mennessä, puolittaa ne vuoteen 2026 mennessä ja vähentää 75 % prosentilla vuoteen 2029 mennessä.

Työturvallisuus ja monimuotoisuus keskiössä

Aktiivisena omistajana CapMan Infra tekee tiiviisti töitä kohdeyhtiöiden kanssa myös henkilöstöön ja työhyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Ympäristötavoitteiden saavuttamisen lisäksi Norled tähtää alansa turvallisimmaksi työpaikaksi Norjassa. Norled työllistää yli tuhat henkilöä, ja työturvallisuutta ja työhyvinvointia seurataan tarkasti. Henkilöstön työtyytyväisyys onkin ollut korkealla tasolla jo useita vuosia.

Turvallisen työympäristön edistämisen lisäksi myös syrjinnän vastainen toiminta sekä tasapuolisen rekrytoinnin ja etenemismahdollisuuksien tarjoamisen edistäminen ovat keskiössä. Omistajina toimimme aktiivisesti muun muassa sijoituskomiteoiden sekä hallituskokoonpanojen muodostamisen yhteydessä. CapMan Infran kohdeyhtiöissä naisten osuus johtoryhmissä ja hallituksissa on keskimäärin yli 20 prosenttia – Norledin kohdalla vastaava osuus on hallituksen jäsenistä 38 prosenttia sekä johtoryhmästä 50 prosenttia. CapMan Infra kuuluu pääomansijoitusalan monimuotoisuutta edistävään Level20-verkostoon, jonka kautta toimintatapoja monimuotoisuuden edistämiseksi kehitetään edelleen.