Vastuullinen infrasijoitus helpottaa kuntien paineita

Rakenteelliset muutokset yhteiskunnassa luovat paineita kuntapäättäjille. CapMan Infra pyrkii helpottamaan julkisen sektorin paineita kanavoimalla eläkerahaa infrahankkeisiin.

12/11/2019

Rakenteelliset muutokset yhteiskunnassa luovat paineita kuntapäättäjille. CapMan Infra pyrkii helpottamaan julkisen sektorin paineita kanavoimalla eläkerahaa infrahankkeisiin.

Infrastruktuuri koskettaa kaikkia. Käsite ei kuitenkaan ole päivittäin ihmisten mielissä – ainakaan asioiden toimiessa. Infrastruktuurin heiketessä tai hintojen noustessa aihe alkaa kiinnostaa laajemmin. Niin kansalaisia, sijoittajia kuin poliitikkojakin.

– Infrastruktuurisijoittaminen tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia. Kysyntä uusille toimintamalleille ja rahoitustuotteille kasvaa, sanoo sijoitusyhtiö CapManin Managing Partner Ville Poukka.

Urbanisaation kaltaisten megatrendien jyllätessä kaupungit kasvavat, mutta väestö ikääntyy. Samalla velkaantuneet haja-asutusalueet ansaitsevat korkealaatuista infraa siinä missä kasvukeskuksetkin. Tämä kaikki yhdessä luo kasan paineita kuntapäättäjille. Luotettava ja aktiivinen yksityinen pääoma lieventää paineita kuntien päässä.

– Päättäjien pöydällä on suuri määrä asioita. Infrastruktuuriaan uudella tavalla rahoittamalla kunnan kädet vapautuvat keskittymään esimerkiksi soteen. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että investoinnit tehdään tehokkaasti, osaavasti ja oikea-aikaisesti.

Arvoa vastuullisuudesta

CapMan Infra on Suomen ensimmäinen vain infrastruktuuriin keskittynyt sijoitustiimi. Se tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja paikallisille infrakohteiden omistajille, kuten kunnille. Samalla uusi malli tarttuu aktiivisesti hankevirtaan, joka investointipaineista syntyy.

– Toimivan ja kustannustehokkaan infrastruktuurin yhteiskunnallinen merkitys on valtava. Tämä vaatii kestävän kehityksen ja yleisesti vastuullisen toiminnan takaamista joka käänteessä.

Yksi Pohjoismaissa toimivan CapMan Infran ensimmäisistä sijoituksista kohdistui Norjaan. Lauttaoperaattori Norled on kuljettanut ihmisiä ja autoja yli sata vuotta. Kun Norjan valtio päätti, että lauttaliikenteestä tulisi tehdä entistä kestävämpää ympäristön kannalta, oli Norledilla rahoitukselle tarvetta. CapManin sijoitus mahdollistaa lauttaliikenteen sähköistämisen edistäen päästötavoitteiden saavuttamista.

– Lautoilla on toki oma arvonsa fyysisinä kulkuvälineinä, eräänlaisina kelluvina siltoina, mutta yksityisesti omistettujen operaattorien, julkisen sektorin ja loppuasiakkaiden yhteispelin mahdollistavat liikennettä koskevat pitkät sopimukset julkisten tahojen kanssa.

Sijoituksen jälkeen CapMan Infra jatkaa yhtiön kehittämistä yhteistyössä hallituksessa henkilöstöedustajien rinnalla. Vastuullinen uudelleenjärjestely ei syrjäytä tai hiljennä ketään.

CapMan ja Telia Company ovat vastanneet Suomen hallitusohjelman tavoitteeseen edistää valokuitupohjaisten verkkoyhteyksien laajentamista yhteisyrityksellä, joka sijoittaa valokuituverkkoinfran rakentamiseen ja laajentamiseen. Yhteisyritys ostaa Telia Finland Oyj:n nykyisin Avoin Kuitu -nimellä toimivan FTTH-valokuituverkkoliiketoiminnan ja vauhdittaa investointeja mahdollistaakseen valokuidun saatavuuden koko Suomessa.

Paikallista sijoittamista

Liikenteen, telekommunikaation ja energian aloille keskittyvä CapMan Infra toimii sen hallinnoimien pääomarahastojen kautta. Yrityksen emoyhtiö on listattu Helsingin pörssissä ja myös sijoittanut CapMan Infran ensimmäiseen rahastoon. Infrastruktuurirahaston tavoitekoko on 400 miljoonaa. Sijoitukset yksittäisiin kohteisiin voivat isoista hankkeista tunnetulla infra-alalla alkaa jo 10 miljoonasta eurosta.

– Infrastruktuurin tehokas hallinnointi tarkoittaa, että sähkön- ja lämmönjakelu toimii alueella moitteettomasti. Siksi on tärkeää, että kohteisiin investoi paikallinen ja luotettava taho, Poukka sanoo.

Toimimalla vastuullisesti ja paikallisesti CapMan Infra haluaa parantaa koko alan mainetta.

– Esimerkiksi energia-alalla yleinen tapa on ollut vastata kustannus- tai investointipaineisiin nostamalla hintaa. Monien yhtiöiden toimintaa voidaa järkeistää ja hakea esimerkiksi investoinneissa skaalaa niin, ettei tariffien nostolle ole syytä ja loppuasiakas saa kustannustehokkaampaa palvelua.

Suuri osa CapMan Infran kilpailijoiden avainhenkilöistä istuu Lontoossa tai Pariisissa. Jotain suomalaisen sijoitusyhtiön filosofiasta kertoo se, ettei myöskään Poukka haluaisi vaihtaa omaa sijaintiaan.

– Istumme mieluusti lähellä kohteitamme. Yrittäjähenkisinä tekijöinä kasvoton omistajuus ei ole meille luonteva lähestymistapa.

TEKSTI Joonas Ranta
KUVA Juha Arvid Helminen