CapMan Infra kehittää Norjan lautta­liikenteen ympäristö­jalanjälkeä

Norled

Lautat kuuluvat keskeisesti Norjan vuonomaisemaan ja ovat tärkeä osa maan julkista liikennettä ja infrastruktuuria. Noin 130 lauttayhteyttä yhdistää vesistöjen asuinalueet manneralueiden tieverkostoon. Samalla lauttayhtiöt sekä Norjan liikenneviranomaiset pyrkivät minimoimaan lauttaliikennesektorin aiheuttamia ympäristöhaittoja.

03/07/2019

Ympäristövaatimusten ja uuden teknologian johdosta Norjan lauttaliikennesektori on muutosprosessissa tavoitteena vihreämmät toimintatavat. Norjan parlamentti hyväksyi vuonna 2018 päätöslauselman, jonka tavoitteena on eliminoida Norjan vuonoalueiden liikenteen hiilidioksidipäästöt vuoteen 2026 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien vuonoalueella liikkuvien tai satamiin saapuvien alusten tulee tulevaisuudessa liikkua täysin ilman hiilidioksidipäästöjä. CapMan sijoitti norjalaiseen lauttaliikennöitsijä Norlediin yhdessä kanadalaisen infrastruktuurisijoittaja CBRE Caledonin kanssa vuonna 2019. CapMan Infra on sijoituksen myötä mukana kärkijoukoissa viemässä Norjan lauttaliikennettä vihreämpään suuntaan.

Tällä hetkellä suurin osa Norledin aluksista toimii meriliikenteessä yleisesti käytettävillä korkeapäästöisillä kaasu- ja dieselöljyillä. Useimmat uudet lauttaliikennesopimukset kilpailutetaan matala- tai nollapäästövaatimuksilla, eli hankkimalla sähkökäyttöisiä lauttoja tai muuta ympäristöystävällisempää teknologiaa. Laivueiden uudistaminen täysin hiilidioksidipäästöttömiksi vaatii mittavia sijoituksia. Hiilijalanjäljen pienentäminen nollapäästösopimusten avulla on täten tärkein osa Norledin liiketoimintasuunnitelmaa. Norledillä on vahva taloudellinen tuki sekä uutta osaamista toteuttaa mittava laivaston uusiminen investointiohjelman muodossa CapManin ja CBRE Caledonin omistuksen myötä.

Norled on norjalaisen lauttaliikennesektorin teknologiajohtaja ja oli ensimmäinen yhtiö maailmassa, joka otti käyttöön täysin sähköisen autolautan. Yhtiö voitti myös äskettäin sopimuksen maailman ensimmäisen vetykäyttöisen aluksen toimituksesta, ja alus aloittaa liikennöinnin vuonna 2021. Norledilla on yli 1 000 työntekijää ja se kuljettaa vuosittain noin 17 miljoonaa matkustajaa ja yhdeksän miljoonaa autoa. Ympäristönsuojelun lisäksi matkustajien ja miehistön turvallisuus on tärkeä osa lauttaliikennöintiä. Sijoitusta edeltäneessä ESG (environmental, social, governance) due diligence -tarkastuksessa CapManin ja CBRE:n tiimit huomasivat Norledin vahvuudet kyseisillä osa-alueilla. Vastuullisuusasioiden seuranta on tärkeä osa Norledin liiketoiminnan kehitystä. CapMan Infra ja CBRE Caledon turvaavat yhdessä yhtiön johdon kanssa Norledin aseman vihreän muutoksen kärjessä sekä yhtiön aseman meriliikenteen turvallisimpana työpaikka Norjassa.

Tärkeimmät tavoitteet:

  • Nollapäästöaluksien lisääminen nykyisestä yhdestä aluksesta suurimpaan osaan laivuetta, johon kuuluu nyt 49 lauttaa ja 23 pikavenettä
  • Laivaston hiilijalanjäljen merkittävä pienentäminen ja täsmällisten tavoitteiden asettaminen yhdessä Norledin johdon kanssa
  • Ei yhtään vakavaa työtapaturmaa
  • Vuosittaiset työtyytyväisyyskyselyt nykyisen korkean tyytyväisyystason takaamiseksi
  • Asiakastyytyväisyyskyselyt, joiden avulla taataan palvelun korkea taso
  • Läpinäkyvä vuoropuhelu tärkeiden sidosryhmien kanssa, esimerkiksi paikalliset yhteisöt ja media