CapMan 2019: Kaikki mittarit osoittavat oikeaan suuntaan

18/02/2020

Vuonna 2019 juhlimme 30 vuoden matkaamme pääomasijoittajana. Olemme näinä vuosina sijoittaneet yli 200 yhtiöön ja 200 kiinteistöön, luoneet 10 uutta pörssiyhtiötä, hallinnoineet 6 miljardin euron pääomia ja kohdeyhtiöihin sijoittavat rahastomme ovat tuottaneet vuosittain keskimäärin 12 prosenttia. Toimintamme ydin on kasvusta ja laajentumisesta huolimatta pysynyt vakaana ja tekemistämme ohjaa aktiivinen arvonluonti.

CapMan – listaamattoman markkinan kärkiyhtiö

Visiomme on olla pohjoismainen listaamattoman markkinan kärkiyhtiö. Mitä tämä tarkoittaa? Pohjoismaisuus on osa identiteettiämme. Listaamattomalla markkinalla tarkoitamme, että toimimme kaikilla osa-alueilla, jotka liittyvät listaamattomiin sijoituksiin. Tähän kuuluvat paitsi perinteinen enemmistösijoittaminen myös vähemmistösijoittaminen, kiinteistösijoittaminen, infrastruktuurisijoittaminen, velkasijoittaminen sekä listaamattomaan markkinaan liitännäiset palvelut.

Kärkiyhtiönä oleminen tarkoittaa, että haluamme olla enemmän kuin pelkästään sijoittaja tai pääomien hallinnoija. Haluamme olla merkittävä toimija, jonka yhteiskunnallinen vaikuttavuus on suurempi kuin vain oma taseemme tai liikevaihtomme jalanjälki.

Toteutamme strategiaamme järjestelmällisesti

Vuosi 2019 eteni vauhdikkaasti strategiamme mukaisesti:

  1. Uudet sijoitusstrategiat. Olemme viimeisen kolmen vuoden aikana keränneet lähes 1,5 miljardia euroa uutta hallinnoitavaa pääomaa kahdeksaan eri strategiaan. Varainhankinnan vire jatkui vahvana vuonna 2019, jonka aikana perustimme muun muassa uuden Buyout-rahaston ja hotellikiinteistörahaston.
  2. Uudet tuote- ja palveluratkaisut. Olemme viimeisen kolmen vuoden aikana lanseeranneet useita uusia tuoteratkaisuja, kuten avoimia rahastoja, klubisijoituksia sekä mandaattipohjaisia ratkaisuja sijoittajien kysyntään vastaten. Uusi hotellikiinteistörahastomme on esimerkki rakenteeltaan pitkäaikaisesta rahastosta, joka hakee jatkuvasti uusia sijoituskohteita ja uutta pääomaa. Esimerkkinä uudesta palvelukokonaisuudesta on raportointiyhtiö JAM Advisors, josta CapMan hankki enemmistön helmikuussa 2019.
  3. Laajennettu asiakaskunta ja vahvistunut jakelu. Olemme viime vuosina onnistuneet laajentamaan kansainvälistä asiakaskuntaamme sekä vahvistamaan suhteitamme pienempiin asiakasryhmiin. Syksyllä 2019 sovimme lisäksi yhteistyöstä Nordean kanssa erikoissijoitusrahasto CapMan Nordic Property Incomen jakelusta.
  4. Huippuammattilaiset. Onnistumiset vaativat toteutuakseen osaavia ihmisiä. Siksi keskeisenä strategisena linjauksenamme on houkutella tiimiimme huippuammattilaisia ja pitää heistä kiinni. Strategia heijastuu osittain uudistuneessa henkilöstössä. CapManin johtoryhmästä 75 prosenttia on nimitetty ja yhtiön koko henkilöstöstä 46 prosenttia on aloittanut viimeisen kolmen vuoden aikana. Uudistumisen taustalla ovat uudet liiketoiminta-alueet, mutta myös onnistunut sukupolvenvaihdos yhtiössä.

Yllä mainittuihin painopistealueisiin peilaten onnistunut arvonluonti on tekemisemme ytimessä. Arvonluonti tukee varainhankintaa ja sitä kautta CapManin hallinnointipalkkioiden kannattavaa kasvua. Arvonluonti vaikuttaa myös suoraan omien sijoitustemme tuottoihin. Olemme allokoineet valtaosan taseestamme pääomasijoituksiin, pääosin omiin rahastoihimme.

Maailmanlaajuisista megatrendeistä myötätuulta strategialle

Strategiset painopistealueemme ovat linjassa toimialallamme vallitsevien megatrendien kanssa. Listaamattomat sijoitukset ovat kasvava markkina. Tutkimusten mukaan listaamaton markkina on kolminkertaistunut 12 vuodessa. Kasvupotentiaalia on kuitenkin tätäkin enemmän, sillä listaamaton markkina vastaa ainoastaan 12 prosenttia listatun markkinan arvosta. Pääomasijoitusala on paitsi kasvanut myös monipuolistunut uusien segmenttien myötä. Perinteisen listaamattomiin yrityksiin sijoittamisen lisäksi kiinteistöt, infrastruktuuri ja velkasijoittaminen houkuttelevat pääomia. Monipuoliset tuotteet tuovat sijoittajille myös hajautushyötyjä. Listaamattomat sijoitukset ovat historiallisesti tuottaneet muita omaisuusluokkia paremmin. Tämä kehitys on nähtävissä sekä Pohjoismaissa että kansainvälisesti. Houkuttelevampi tuottoprofiili tarkoittaa, että yhä laajempi sijoittajakunta haluaa sijoittaa listaamattomiin tuotteisiin ja vaihtoehtoiseen sijoitusluokkaan. Myös niille sijoittajille, joille suljetut pääomarahastot eivät ole perinteisesti olleet mahdollisia sijoituskohteita, on nyt avautunut keinoja sijoittaa uusien tuotteiden ja rakenteiden kautta. CapManin strategia on hyvin linjassa tämän kehityksen kanssa.

Kannattava kasvu ja kasvava osinko ajavat omistaja-arvon positiivista kehitystä

CapManin vahva kasvu jatkui vuonna 2019. Liikevaihtomme kasvoi 46 prosenttia, vertailukelpoinen liikevoittomme 110 prosenttia ja vertailukelpoinen osakekohtainen tuloksemme 115 prosenttia. Hyvän kehityksen ansiosta saavutimme tai lähestyimme vuonna 2018 asettamiamme taloudellisia tavoitteita. Palkkiotuotot kasvoivat 30 prosenttia, kun kasvutavoitteemme oli 10 prosenttia, oman pääoman tuotto oli 16 prosenttia (tavoite yli 20 prosenttia) ja omavaraisuusasteemme 60 prosenttia (tavoite yli 60 prosenttia). Tavoitteenamme on vuosittain kasvava osinko, ja hallitus ehdottaa osakekohtaisen voitonjaon kasvattamista 0,13 euroon vuodelta 2019. Osakekohtainen voitonjakomme on kasvanut seitsemän peräkkäistä vuotta.

Vahva taloudellinen kehitys heijastuu myös osakkeemme kokonaistuotossa, joka oli 64 prosenttia vuonna 2019. Kehitys on selkeästi Helsingin pörssin yleisindeksiä parempi siitäkin huolimatta, että vuosi oli osakemarkkinoilla kokonaisuudessaan positiivinen.

Viime vuoden positiivinen kehitys osoittaa, että olemme luoneet vankan ja monimuotoisen pohjan, jolle rakentaa tulevaa kasvua. Vuoden lopussa toteutetun omistusjärjestelyn myötä olen CapManin suurimman omistajan osakas. Tätä kautta olen myös henkilökohtaisesti sitoutunut toteuttamaan CapManin kannattavaa kasvua, luomaan omistaja-arvoa sekä varmistamaan pitkän aikavälin edellytykset kasvavalle osingolle.

 

Lue lisää 2019 Vuosikertomuksestamme.