CapMan 2019: Yritysostoja uudella otteella

27/02/2020

CapMan tekee yritysostoja 30 vuoden kokemuksella ja yhtiön Buyout-toiminta vakiinnutti pääomasijoittamisen rahoitusmuotona Suomessa. Maailma on muuttunut 30 vuoden takaisesta radikaalisti, mutta niin on myös Buyoutin ruorissa olevan kapteenin elämä. 30 vuotta sitten Buyout-tiimiä luotsaava Pia Kåll oli ala-asteella ja unelmoi elämästä seitsenottelijana, taiteilijana tai automekaanikkona. Kykyjä hänellä oli kuitenkin paljon muuhunkin, ja Teknillisen korkeakoulun, liikkeenjohdon konsultoinnin ja teollisuusyrityksen johtoryhmätehtävän jälkeen hän on toiminut CapManin Buyout-tiimin vetäjänä vuodesta 2017.

Pääomasijoittajia on joka lähtöön. Miten CapMan Buyout erottautuu kentästä?

– Meillä on käytössä oppeja 30 vuoden takaa, joita voimme soveltaa uudella otteella. Olemme nähneet laajan läpileikkauksen pohjoismaista liike-elämää ja yritysjärjestelyjä, ja tiimissämme pitkän linjan ammattilaiset kohtaavat nuoremman sukupolven. Seisomme vakaasti Pohjanlahden molemmin puolin, sillä tiimimme koti sijaitsee yhtälailla sekä Helsingissä että Tukholmassa. Useimmat tähän kokoluokkaan sijoittavat toimivat vain yhdellä markkinalla, Kåll kertoo.

Sijoittajien luottamuksesta kertoo se, että CapMan perusti yhdennentoista Buyout-rahastonsa vuonna 2019. Tämä tarkoittaa sitä, että strategia sijoittaa pohjoismaisiin keskisuuriin listaamattomiin yrityksiin on todettu toimivaksi yksitoista kertaa peräkkäin. CapMan Buyoutin kädenjälki näkyy yli 80:ssa yhtiössä.

Rahaston pitkä toimintahistoria tarkoittaa, että takana on onnistunut sukupolvenvaihdos. Monella muulla toimijalla tämä on vasta edessä ja ellei avainhenkilöille löydy luonnollista seuraajaa, saattaa tästä muodostua haasteita toiminnan jatkuvuudelle. CapMan Buyoutin alkuperäisestä tiimistä kukaan ei ole enää operatiivisesti mukana liiketoiminnassa tai uusimman rahaston päätöksenteossa.

Uusi rahasto ja uudet sijoituskohteet

CapMan Buyout lähestyy potentiaalisia sijoituskohteita tänään eri tavalla toiminnan alkuvuosiin verrattuna.

– Olemme järjestelmällisiä ja etenemme analytiikka edellä kartoittaessamme potentiaalisia kohteita. Excel, joka toki on lähellä arvonluojan sydäntä, on saanut vastinetta liiketoiminnan analyysityökaluista. Panostamme nopeaan ja datalähtöiseen päätöksentekoon ja seuraamme kohdeyhtiöiden kehitystä sekä hankevirtaa reaaliaikaisesti sovellusten kautta, Kåll sanoo.

Tiimi toteuttaa samaa sijoitusstrategiaa kuin aikaisemmassa rahastossaan. Rahasto hankkii enemmistöosuuksia keskisuurista pohjoismaisista yhtiöistä.

– Mielestämme ei ole edun mukaista kasvattaa rahaston kokoa vain siksi, että rahaa olisi saatavilla. Pääoma pitää myös pystyä sijoittamaan järkevästi, ja nykyinen rahastokoko antaa meille mahdollisuuden sijoittaa siihen markkinasegmenttiin, jota pidämme erityisen kiinnostavana. Myös tässä asiassa koko tiimimme laaja henkilökohtainen verkosto on keskeisessä asemassa mahdollisten sijoituskohteiden kartoittamisessa. Verkostomme myös laajenee jokaisen onnistuneen yrityskaupan myötä, Kåll muistuttaa.

Paikallinen osaaminen korostuu arvonluonnissa yhdessä yhtiön johdon kanssa sekä neuvonantajaverkostoissa. On tärkeää, että sijoitustiimillä on riittävästi kosketuspintaa markkinaan, jossa yritys toimii, rekrytoi ja kasvaa. Vaikka liiketoimintasektorit ovat samantyyppiset, on suomalaisessa ja ruotsalaisessa liiketoimintakulttuurissa paljon eroavaisuuksia. Tästä syystä menestyminen edellyttää paikallista läsnäoloa ja ymmärrystä.

Rohkeasti omannäköisiä yrityksiä peräänkuulutetaan

CapMan Buyout -rahaston kohdeyhtiön on oltava markkinajohtaja omalla toimialallaan ja sillä on oltava halu kasvaa. Lisäksi tiimi arvostaa yhtiöissä rohkeutta olla aidosti omanlainen toimija.

– Yrityskulttuurin merkitys korostuu jatkuvasti, sillä se vaikuttaa paitsi yhtiön kykyyn elää brändiä ja puhutella asiakkaita, myös kykyyn rekrytoida parhaita osaajia. Arvioimme mahdollisen kohdeyhtiön yrityskulttuuria ja johtajuutta ennen sijoituksen tekemistä. Sijoitamme ennen kaikkea menestyvään yrityskulttuuriin ja panostamme kohdeyhtiöissämme sen rakentamiseen. Yrityskulttuuri näyttäytyy kohdeyhtiöissämme muun muassa henkilöstön sitoutumisena yhtiön arvoihin, ja tämän päälle koko arvonluontisuunnitelma rakennetaan, Kåll kertoo.

Monimuotoisuus näkyy yhtiöiden johdossa

Yksi pääomasijoittajan tärkeimmistä tehtävistä on hallituksen muodostaminen ja johdon rekrytoiminen. Monimuotoisuus on tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Koska CapMan Buyout tekee määräysvaltasijoituksia, on tiimillä loistavat mahdollisuudet vaikuttaa ja muodostaa kohdeyhtiöille niiden yksilölliseen tilanteeseen sopivat ydintiimit.

– Monimuotoiset organisaatiot pärjää – vät tutkitusti homogeenisia organisaatioita paremmin. Arvioimme kohdeyhtiöiden osaamista monelta eri kannalta ja tuomme niihin esimerkiksi osaamista laajemmin pohjoismaista. Tämä tuo uusia näkökulmia erityisesti yrityksiin, joissa kansainvälistyminen on vielä alkutaipaleella, Kåll sanoo.

Pääomasijoitusalan monimuotoisuus on maailmalla paljon puhuttanut asia, eikä toimiala ole perinteisesti erottautunut tässä positiivisesti. Iso-Britanniasta lähtöisin olevan Level 20 -verkoston tehtävänä on edistää monimuotoisuutta pääomasijoitusalalla, ja Kåll lanseerasi verkoston Pohjoismaiden osaston viime syksynä. Kållin vetovastuu CapManin Buyout-tiimistä tuo konkretiaa hankkeelle ja inspiroi mahdollisesti myös muita pohjoismaisen Buyout-kentän toimijoita monimuotoisuuden edistämiseen.

 

Lue lisää 2019 Vuosikertomuksestamme.