Level20 edistää moni­muotoisuutta pääoma­sijoitusalalla

Suomessa ainoastaan 10 % pääomasijoitusalla työskentelevistä partnereista ja 22 % sijoitusammattilaisista on naisia. Emme näe mitään syytä sille, etteivätkö nämä tilastot voisi muuttua tulevaisuudessa. Level20 on voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka tavoitteena on monimuotoisuuden lisääminen pääomasijoitusalalla.

20/08/2019

Suomessa ainoastaan 10 % pääomasijoitusalla työskentelevistä partnereista ja 22 % sijoitusammattilaisista on naisia.* Emme näe mitään syytä sille, etteivätkö nämä tilastot voisi muuttua tulevaisuudessa. Menestyksekäs ura pääomasijoitusalalla ei ole riippuvainen sukupuolesta tai kansallisuudesta ja alalla voi menestyä monella eri koulutustaustalla ja työhistorialla. Muutoksen aikaansaaminen vaatii kuitenkin aikaa ja työtä. Level20 on voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka tavoitteena on monimuotoisuuden lisääminen pääomasijoitusalalla.

Level20 tekee  yhteistyötä laajasti korkeasti koulutettujen osaajien kanssa muun muassa verkostoitumistapahtumien ja osaamista kehittävien mentorointiohjelmien muodossa. Pääomasijoitusalalle suunnattujen ohjeistusten sekä hyvien toimintatapojen kautta Level20 auttaa pitämään pääomasijoitusalan lahjakkuuksia tehtävissään taustatekijöistä riippumatta. Level20:n äskettäin perustettu pohjoismainen komitea koostuu viidestä pohjoismaisesta toimialan johtajasta, joista CapMan Buyoutin Pia Kåll on yksi.

Miksi monimuotoisuudella on merkitystä?

Monimuotoisuus työpaikoilla tarjoaa organisaatioille arvokkaita näkökulmia liiketoiminnan kehittämiseen. Erilaisia taustoja omaavat ihmiset n äkevät eri ulottuvuuksia esimerkiksi markkinatilanteen kehityksessä ja voivat auttaa havaitsemaan trendejä ja muuttuvia kuluttajatottumuksia. Tutkimusten mukaan monimuotoisten johtoryhmien luotsaamat yritykset ovat 33 % todennäköisemmin kannattavampia kuin muut yritykset-** ja osallistava työyhteisö voi olla jopa kuusi kertaa innovatiivisempi vähemmän tasa-arvoiseen verrattuna***. Kokonaisvaltainen tilannekatsaus monimuotoisuutta edistäviin asioihin on tärkeä sekä sijoitustoiminnassa että strategisessa hallitustyöskentelyssä.

Olemme aktiivisia omistajia

Aktiivisina omistajina CapMan voi vaikuttaa myös kohdeyhtiöiden toimintatapoihin. Esimerkiksi nollatoleranssi syrjinnälle sekä osallistavaa rekrytointia tukevat politiikat korostavat monimuotoisuuden merkitystä työpaikalla. Omistajina huomioimme monimuotoisuuden myös esimerkiksi sijoituskomiteoissa sekä hallitustyöskentelyssä. Monimuotoisuuteen liittyvät asiat ovat harvoin kärkipaikalla sijoitusvaiheessa, mutta hyödyt näkyvät selkeämmin yhtiöiden kehittyessä.

CapMan Buyout johtaa monimuotoisuutta

CapMan Buyoutin managing partner Pia Kåll on yksi harvoista naispuolisista johtajista pohjoismaisessa buyout-kentässä.

”CapMan Buyoutissa haluamme yhdistää oikeat henkilöt ja osaamisprofiilit oikeisiin tehtäviin. Tässä tehtävässä sekä rekrytoinnit että kykyjen kehittäminen sisäisesti ovat keskeisessä asemassa. Meillä urakehitys ja vastuut määräytyvät ansioiden perusteella. Tällä hetkellä 27 % sijoitustiimistä on naisia ja yli puolet on 35 vuotta tai sitä nuorempia. Monimuotoinen tausta johtaa avoimeen kulttuuriin, jossa kaikki voivat jakaa ajatuksiaan”

Pia Kåll, managing partner, CapMan Buyout  

Mikä Level20?

Level20 on vuonna 2015 Lontoossa perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoitus on kasvattaa pääomasijoitusalan tietoisuutta monimuotoisuuteen liittyvistä teemoista. Yli 40 kansainvälistä pääomasijoitusalan yhtiötä tukevat Level20 -yhdistystä ja se toimii tällä hetkellä UK:ssa, Benelux-maissa ja Saksassa. Useat uudet maantieteelliset yhdistykset aloittavat toimintansa vuonna 2019. Level20:n pohjoismainen komitea koostuu viidestä pohjoismaisen pääomasijoitusalan johtajasta:

Pia Kåll
Managing Partner
CapMan Buyout

Kine Burøy-Olsen
Managing Partner
Cubera Private Equity

Jenny Keisu
Partner
Summa Equity

Rikke Kjaer Nielsen
Partner
EQT Partners

Ingrid Teigland Akay
Managing Partner
Hadean Ventures

*Lähde: FVCA analysis Spring 2019

**Lähde: McKinsey: Delivering through diversity 2018, survey of 1000 companies across 12 countries

*** Lähde: Accenture, Innovation=Equality; getting to equal 2019; survey of 18,200 working professionals across 27 countries and interviews with 152 C-suite executives during 2018