Velkasijoittajat

40 milj. euron kestävyystavoitteisiin sidottu joukkovelkakirjalaina (2022)

CapMan ilmoitti 6.4.2022  laskevansa liikkeeseen 40 miljoonan euron suuruisen kestävyystavoitteisiin sidotun vakuudettoman joukkovelkakirjalainan ensimmäisenä liikkeeseenlaskijana Suomessa. Joukkovelkakirjalaina erääntyy 13.4.2027 ja sille maksetaan lähtökohtaisesti kiinteää 4,500 prosentin vuotuista korkoa. Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskupäivä on 13.4.2022.

Joukkovelkakirjalaina lasketaan liikkeeseen CapManin kestävyystavoitteisiin sidotun rahoituksen viitekehyksen mukaisesti (Sustainability-Linked Finance Framework). Asettamiensa kestävyystavoitteiden kautta CapMan on sitoutunut Science Based Targets -aloitteen (SBTi) nollahiilisyysstandardiin (Net-Zero Standard) auttaakseen portfolioyrityksiään, omaisuuseriään ja lopulta sidosryhmiään siirtymässä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Lisäksi CapMan pyrkii integroimaan kestävyystavoitteita osaksi sen johtoryhmän kannustinohjelmaa yhtenäistääkseen päätöksentekijöiden kannustimia kestävyystavoitteiden kanssa ja edistääkseen kestävyyteen liittyvien asioiden priorisointia päivittäisessä tekemisessä.

27.4.2023: CapMan on saavuttanut molemmat sen vuonna 2022 liikkeeseen laskemaa 40 miljoonan euron kestävyystavoitteisiin sidottua joukkovelkakirjalainaa koskevat kestävyystavoitteet

13.4.2022: CapManin 40 miljoonan euron kestävyystavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainan listalleottoesite saatavilla; listalleottohakemus jätetty

13.4.2022: 2023 erääntyvän joukkovelkakirjalainan vapaaehtoisen lunastuksen lunastusehto on täyttynyt

6.4.2022: CapMan laskee liikkeeseen 40 miljoonan euron kestävyystavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainan ensimmäisenä liikkeeseenlaskijana Suomessa

4.4.2022: CapMan harkitsee kestävyystavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa vuonna 2023 erääntyvän joukkovelkakirjalainansa vapaaehtoisesta täysimääräisestä lunastuksesta

4.4.2022: CapMan julkistaa kestävyystavoitteisiin sidotun rahoituksen viitekehyksen (Sustainability-Linked Finance Framework)

50 milj. euron joukkovelkakirjalaina (2020)

CapMan Oyj tiedotti 2.12.2020 50 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta. Joukkovelkakirjalainasta saatavat varat on tarkoitus käyttää CapManin tiettyjen olemassa olevien velkojen uudelleenrahoittamiseen, mukaan lukien takaisinostotarjouksella toteutettavan CapManin olemassa olevan joukkovelkakirjalainan osittaisen takaisinoston rahoittamiseen. Joukkovelkakirjalaina erääntyy 9.12.2025 ja sille maksetaan kiinteää 4,000 prosentin vuotuista korkoa.

Englanninkielinen listalleottoesite, joka liittyy joukkovelkakirjalainen ottamiseen julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä, sekä listalleottoesitteeseen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat ovat saatavilla  alla olevien linkkien kautta.

50 milj. euron joukkovelkakirjalaina (2018)

CapMan Oyj tiedotti 4.4.2018 50 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta. Joukkovelkakirjalainasta saatavat varat on tarkoitus käyttää CapManin olemassa olevien velkojen uudelleenrahoittamiseen sekä muihin yleisiin rahoitustarpeisiin. Laina-aika on viisi vuotta ja lainalle maksetaan 4,125 prosentin kuponkikorko.

Englanninkielinen listalleottoesite, joka liittyy joukkovelkakirjalainen ottamiseen julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä, sekä listalleottoesitteeseen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat ovat saatavilla  alla olevien linkkien kautta.

Tietoja joukkovelkakirjalainojen haltijoille

Muut dokumentit