CapMan 2019: Matalan kynnyksen sijoittamista pohjoismaisiin kassavirta­kiinteistöihin

Vallitsevassa matalien korkojen ympäristössä on runsaasti kysyntää vakaata kassavirtaa tuottaville, likvideille kiinteistösijoitusinstrumenteille. CapManin avoin kiinteistörahasto tavoittelee vakaata vuokrakassavirtaan perustuvaa tuottoa hajauttamalla sijoitukset kiinteistöihin Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Norjan suurimmissa kasvukeskuksissa.

21/02/2020

Miksi sijoittaa pohjoismaisiin kassavirtakiinteistöihin? CapMan Real Estaten sijoitusjohtaja ja CapMan Nordic Property Income -rahaston johtaja Sampsa Apajalahti saa usein vastata tähän kysymykseen.

– Vallitsevassa matalien korkojen ympäristössä on runsaasti kysyntää vakaata kassavirtaa tuottaville, likvideille kiinteistösijoitusinstrumenteille. CapManin avoin kiinteistörahasto tavoittelee vakaata vuokrakassavirtaan perustuvaa tuottoa hajauttamalla sijoitukset kiinteistöihin Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Norjan suurimmissa kasvukeskuksissa. Rahaston kokonaistuotto on ollut erittäin hyvä sen kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana, Apajalahti toteaa.

CapMan Real Estate on toiminut pohjoismaissa vuodesta 2005 lähtien. Tiimi on arvostettu institutionaalisten sijoittajien keskuudessa erityisesti vankan paikallisosaamisen sekä arvonluontiin keskittyvien strategioiden ansiosta. Onnistunut kiinteistösijoitus ei aina vaadi merkittävää remonttia tai muutosten läpiviemistä kohteissa. Sijoittamalla hyvillä paikoilla sijaitseviin ja laadukkaisiin kohteisiin kiinteistön vakaalla kassavirralla on suurempi merkitys tuotonmuodostuksessa kuin kiinteistön arvonnousulla. Kohteiden laadullisiin ominaisuuksiin keskittymällä riskikorjattu kokonaistuotto on edelleen houkuttelevalla tasolla.

Erikoissijoitusrahaston jakelua laajennettu

Erikoissijoitusrahasto CapMan Nordic Property Income Fund on neljä kertaa vuodessa sijoittajille auki ja sen tavoitteena on omistaa vahvaan kassavirtaan perustuva, hyvin hajautettu pohjoismainen kiinteistösalkku.

Rahaston avoin rakenne tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa kiinteistöihin joustavasti. Perinteisesti CapManin kiinteistörahastot ovat rakenteiltaan suljettuja, mikä rajaa asiakaskunnan institutionaalisiin sijoittajiin. Uuden likvidimmän rakenteen myötä myös pienemmät sijoittajat voivat sijoittaa rahastoon. CapMan sopi jakeluyhteistyöstä Nordean kanssa vuoden 2019 aikana, mikä laajentaa rahaston sijoittajakuntaa entisestään.

– Laajentunut jakelu mahdollistaa rahaston koon merkittävän kasvattamisen ja tarjoaa entistä laajemmalle sijoittajaryhmälle kustannustehokkaan tavan hajauttaa kiinteistösijoituksia maantieteellisesti ja kiinteistötyypeittäin, Apajalahti kertoo.

Kohteiden valintaa ohjaavat tuottoprofiili, hajautusvaikutus ja megatrendit

Rahaston sijoitusstrategiaan soveltuvat erityisesti toimisto-, logistiikka- ja varasto – kiinteistöt sekä hotelli- ja hoivakiinteistöt. Yhteistä kaikilla omistuksilla on vahvasti vallitseviin megatrendeihin perustuva tausta.

Rahaston omaisuus on hajautettu kahdella tasolla: ensiksi kiinteistötyypeittäin ja toiseksi maantieteellisesti. Näin kattavan hajautuksen mahdollistaa yksi pohjoismaiden suurimmista kiinteistötiimeistä, jolla on erittäin laaja kosketuspinta kiinteistömarkkinaan Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. CapMan Real Estaten yli 40 kiinteistösijoittamisen ammattilaista vastaavat kohteiden hallinnoinnista ja sijoitusmahdollisuuksien arvioinnista.

Mihin tiimi kiinnittää erityisesti huomiota kohteita valittaessa? Houkuttelevan sijainnin lisäksi alueen vuokramarkkinan on oltava tehokas ja kohteen riittävän likvidi. Myös kiinteistön käyttöasteen tulee olla korkea ja vuokralaisten profiilin houkutteleva. Pitkät vuokrasopimukset ovat niin ikään arvokkaita. Kiinteistön on oltava hyväkuntoinen ja sen pohjaratkaisun moderni ja joustava, sillä nämä lisäävät ja vahvistavat kiinteistön defensiivisiä ominaisuuksia.

Miten tämäntyyppisiin kohteisiin päästään käsiksi houkuttelevaan hintaan? Apajalahti luottaa myös tässä pohjoismaisen tiimin vahvuuksiin.

– Paikallisuus on valttia, sillä tunnemme markkinan läpikotaisin ja tiedämme mitä vuokralaiset arvostavat. Tämä auttaa oikeiden kohteiden löytämisessä ja hintatason arvioimisessa, Apajalahti korostaa.

Rahaston tavoitteena on palauttaa sijoittajille vähintään 75 prosenttia sen kassavirrasta vuosittain, mikä vastaa noin 4–6 prosentin kassavirtatuottoa omalle pääomalle. Rahaston kokonaistuottotavoite omalle pääomalle on yli 7 prosenttia vuosittain. Rahaston vuosituotto perustamisesta lähtien on ollut noin 10 prosenttia.*

Pitkäaikaisena omistajana vastuullinen omistaminen korostuu. Rahaston yhdeksästä sijoituskohteesta kahdella on kultatason LEED-sertifikaatti ja yhdellä BREEAM-sertifikaatti. Kiinteistöjen kulutusta seurataan kuukausitasolla ja talotekniikkaan panostamalla rahaston on mahdollista saavuttaa paitsi merkittäviä kustannussäästöjä myös positiivisia ympäristövaikutuksia.

 

* Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

 

Lue lisää 2019 Vuosikertomuksestamme.