CapMan 2019: Kestävää infrastruktuuria tuleville sukupolville

Pohjoismaat on vakaa ja houkutteleva markkina pitkäaikaisille infrastruktuurisijoituksille. Ikääntyvä infrastruktuuri, kaupungistuminen ja muuttuva väestörakenne luovat kysyntää infrastruktuurikohteiden vaihtoehtoisille rahoitusmuodoille.

20/02/2020

Pohjoismaat on vakaa ja houkutteleva markkina pitkäaikaisille infrastruktuurisijoituksille. Ikääntyvä infrastruktuuri, kaupungistuminen ja muuttuva väestörakenne luovat kysyntää infrastruktuurikohteiden vaihtoehtoisille rahoitusmuodoille. CapMan Infra sijoittaa pohjoismaisiin infrastruktuuriyhtiöihin, jotka luovat kestävää ja pitkäaikaista arvoa asiakkaille, työntekijöille ja alueiden asukkaille.

CapMan Infra sijoittaa erityisesti vakaan tuoton ja alhaisen riskin keskisuuriin infrastruktuurikohteisiin energia-, liikenne- ja telekommunikaatiosektoreilla Pohjoismaissa. Helsingissä ja Tukholmassa toimiva infratiimi keskittyy toiminnassaan arvonluontiin. Kahdeksanhenkisen tiimin jäsenillä on pitkäaikainen kokemus sekä rahoitusalalta että kansainvälisten infrastruktuurikohteiden operatiivisesta johtamisesta.

– Tiimimme monimuotoisuus on yksi vahvuuksistamme, sillä sen myötä voimme hyödyntää eri tulokulmia rahastossamme ja tehdä näin parempia päätöksiä, sanoo CapMan Infran managing partner Ville Poukka.

CapMan Infran erilaiset näkökulmat pääsivätkin töihin vuonna 2019. Tiimin ensimmäinen rahasto keräsi 175 miljoonaa euroa vuoden 2019 loppuun mennessä ja sen lopullisen koon odotetaan ylittävän 300 miljoonaa euroa vuoden 2020 toisen neljänneksen aikana. Rahasto toteutti ensimmäiset sijoituksensa vuoden 2019 aikana ja hyödynsi näin mandaattipohjaisten sijoitusten tuomaa kokemusta. CapMan Infra on aikaisemmin tehnyt mandaattipohjaisia sijoituksia sähköja kaukoverkkoyhtiö Eleniaan sekä suureen tuulivoimapuistoon Ruotsissa. Vastuullisuus on yhteinen teema kaikissa sijoituksissa.

Edistämässä lauttaliikenteen vihreää aaltoa Norjassa

CapMan sijoitti norjalaiseen lauttaliikennöitsijä Norlediin yhdessä kanadalaisen infrastruktuurisijoittaja CBRE Caledonin kanssa heinäkuussa 2019. CapMan Infra näki merkittävää potentiaalia kohteessa, joka tarjoaa mielenkiintoisen infrastruktuuriympäristön sekä mahdollisuuden vaikuttaa ympäristöön Norledin laivaston tuottamaa hiilijalanjälkeä minimoimalla. Norled on yksi suurimmista lautta- ja pikaveneyhtiöistä Norjassa ja sen laivastoon kuuluu 59 lauttaa ja 28 pikavenettä, jotka kuljettavat yli 17 miljoonaa henkilöä ja 9 miljoonaa autoa vuosittain.

– Norjan lauttaliikenne käy parhaillaan läpi vihreää muutosta ympäristövaatimusten ja uuden teknologian syntymisen ansiosta. Norled on teknologiajohtaja lauttaliiken – teessä ja uudistaa parhaillaan laivastoaan täysin nollapäästöisiksi aluksiksi. Yhtiö otti ensimmäisenä maailmassa käyttöön täysin sähköisen autolautan sekä maailman ensimmäisen vetykäyttöisen aluksen, kertoo CapMan Infran partneri Torborg Chetkovich.

Vastuullisuus ohjaa toimintaa

CapMan Infra hyödyntää vastuullisuusnäkökulmia sijoitusanalyyseissä ja päätöksentekoprosesseissa sekä toimiessaan vastuullisena ja aktiivisena omistajana. CapMan Infra käyttää erityisesti ympäristöasioihin, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapa-asioihin (ESG) liittyviä tulosmittareita arvioidessaan kohteiden toimintaa kestävän kehityksen, eettisyyden ja hyvien hallintotapojen näkökulmasta. CapMan on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) jo vuonna 2012. Periaatteet ovat toiminnan selkäranka ja auttavat ajamaan muutosta yhteiskunnassa laajalla mittakaavalla.

– PRI-periaatteiden lisäksi meillä on käytössä oma ESG-prosessi, jota noudatamme analysointi- ja päätöksentekovaiheessa. Laajan ja yksityiskohtaisen ESG-prosessin avulla rakennamme menestyksekkäitä yrityksiä ja kehitämme yhteiskuntaa sijoituksiemme kautta, Chetkovich sanoo.

Mahdollistamassa parempaa digitaalista infrastruktuuria

CapMan Infran vuoden 2019 toinen sijoitus tehtiin yhdessä pohjoismaisen teleoperaattori Telia Companyn kanssa muodostettuun yhteisyritykseen. Yhteisyritys, josta CapMan Infra omistaa enemmistön, tulee hankkimaan kaikki Telia Finlandin omistuksessa olevat Avoin Kuitu -liiketoiminnan valokuituverkot ja näin vauhdittamaan valokuituverkkoinfrastruktuurin rakentamista ja kehittämistä Suomessa. Suomen hallitusohjelman yksi keskeisistä tavoitteista on edistää valokuitupohjaisten verkkoyhteyksien laajentamista digitaalisen infrastruktuurin ja nopeiden laajakaistayhteyksien kehittämiseksi valtakunnallisesti, ja yhteisyrityksen tavoitteena on tähän haasteeseen vastaaminen.

– Paikallisina sijoittajina olemme lähellä palvelun loppukäyttäjää ja ymmärrämme markkinaa. Näin voimme tuoda lisäarvoa yhteiskunnalle ulkopuolista sijoittajaa tehok – kaammin, toteaa CapMan Infran partneri Harri Halonen.

 

Lue lisää 2019 Vuosikertomuksestamme.