Kestävää kehitystä pohjoismaisiin kylpyhuoneisiin

INR

Johtava ruotsalainen suihkujen ja kylpyhuonesisustuksen valmistaja ja myyjä INR (Iconic Nordic Rooms) haastaa perinteistä kylpyhuonesisustusta. Korkea laatu on toiminnan painopisteenä CapManin tukeman liiketoiminnan arvoketjussa.

03/07/2019

Kestävään kehitykseen liittyvät mahdollisuudet ja riskit INR:n toiminnassa ja arvoketjussa ovat keskeinen osa INR:n arvonluontiohjelmaa. Yhtiön merkittävimmät huolenaiheet ovat ympäristö- ja ihmisoikeudet, yhteisö- ja työntekijäasiat, korruption ehkäisy, sekä edellä mainittujen asioiden hyvään hallintotapaan liittyvät kysymykset. INR:n kestävän kehityksen analyysin tulokset ja mittarit esitellään vuosittaisessa kestävän kehityksen raportissa.

Arvoketjun laadunvarmistus

INR perustettiin vuonna 2010 Inredningsglasin ja Aspenin yhdistymisen myötä. Yhtiö on niittänyt mainetta palkittuna kylpyhuonesisustuksen ja suihkuratkaisujen tarjoajana. Ei liene yllätys, että parhaimmat tuotteet valmistetaan parhaista materiaaleista. INR hankkii tuotteissaan käytettävän puun, alumiinin, lasin ja posliinin eri maista Euroopassa ja Aasiassa ja tekee vuosittaisen materiaalianalyysin arvioidakseen käyttämiensä tuotteiden arvoketjua. INR:n tuotteiden toimittajavaatimukset perustuvat YK:n ihmisoikeusjulistukseen sekä YK:n Global Compact -sopimukseen kestävän liiketoiminnan edistämiseksi. Kun materiaalien laatuun sekä hankinta- ja valmistusprosesseihin panostetaan, koko arvoketjun laatu paranee. Materiaalien tuottajien työolot paranevat sekä tuotteiden elinkaari pitenee, mikä taas vähentää jätteen syntyä.

Ympäristösertifikaatit

Useat INR Ruotsin tuotesarjat ovat ympäristömerkittyjä ja yhtiön ympäristöohjelma on kolmannen osapuolen sertifioima. INR tekee yhteistyötä vastuullisista rakennusalan materiaalivalinnoista tietoa ja konsultointia tarjoavien Sunda Hus ja Byggvarubedömningen -yhdistysten kanssa. N. INR toimii myös yhteistyössä pakkaustoimijoiden kanssa, jotka tarjoavat yhä älykkäämpiä ratkaisuja jätteiden ja hiilijalanjäljen vähentämiseen.

Vastuu työhyvinvoinnista

INR analysoi syvällisesti sopimattoman käytöksen tai toistuvan työtehtävien laiminlyönnin syitä ja ryhtyy työhyvinvointia parantaviin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Mikäli työntekijöillä ilmenee useita tai pitkittyneitä sairaslomia ja poissaoloja, INR ryhtyy myös aktiivisesti ja ennaltaehkäisevästi toimiin työntekijöiden hyvinvoinnin parantamiseksi.

Kestävän kehityksen tavoitteet, tulokset ja arviointi

Tavoite: vähentää energiankulutusta Ruotsissa
Tulos: +0,4 % kasvu energiankulutuksessa INR Ruotsissa (Mwh). Yhtiön energiansäästötoimenpiteistä huolimatta esimerkiksi lämmityksen, ilmastoinnin ja valaistukseen liittyvä energiankulutus kasvoi vuonna 2018 osittain poikkeuksellisen lämpimän kesän seurauksena. INR jatkaa työtään energiankulutuksen vähentämiseksi vuonna 2019.

Tavoite: Vähentää jätteiden syntyä Ruotsissa
Tulos: -3,3 % vähennys jätteiden synnyssä erityisesti kierrätettävien materiaalien osalta. INR aikoo parantaa molempien Ruotsissa sijaitsevan tuotantolaitoksensa jätehuoltoa vähentääkseen poltettavan jätteen määrää.

Tavoite: 0 sairauslomaan johtavaa työtapaturmaa vuoden aikana
Tulos: 0 työtapaturmaa vuonna 2018. INR tekee ennaltaehkäisevää työtä työtapaturmien ehkäisemiseksi ja työsuojelukäytännöt ovat vakiintuneet yhtiössä. Lisätoimia suunnitellaan vuodelle 2019.

Tavoite: Vähentyneet sairauspoissaolot
Tulos: 0,7 % kasvu sairauspoissaoloissa INR Ruotsissa vuonna 2018 verrattuna edellisvuoteen (sairauspoissaolotunnit/työtunnit). INR seuraa ja ryhtyy toimenpiteisiin sellaisten työntekijöiden osalta, joilla on useita tai pitkittyneitä sairauspoissaoloja.